Vyhľadávač pre Portál kultúry

     Počet nájdených objektov: 6854
náhľad kategória názov inštitúcia autor/obec
Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758)
Prírodné dedičstvo Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) SNM
Hnedé uhlie
Prírodné dedičstvo Hnedé uhlie SNM
Hematit
Prírodné dedičstvo Hematit SNM
Bournonit
Prírodné dedičstvo Bournonit SNM
Opál
Prírodné dedičstvo Opál SNM
Opál
Prírodné dedičstvo Opál SNM
Brochantit
Prírodné dedičstvo Brochantit SNM
meteorit Lenartov
Prírodné dedičstvo meteorit Lenartov SNM
Vápnitý tuf
Prírodné dedičstvo Vápnitý tuf SNM
Brookit
Prírodné dedičstvo Brookit SNM
Ursus arctos (Linnaeus, 1758)
Prírodné dedičstvo Ursus arctos (Linnaeus, 1758) SNM
Hercynit
Prírodné dedičstvo Hercynit SNM
Pegmatit
Prírodné dedičstvo Pegmatit SNM
Andezit
Prírodné dedičstvo Andezit SNM
Heulandit
Prírodné dedičstvo Heulandit SNM
Rutil
Prírodné dedičstvo Rutil SNM
Aplit
Prírodné dedičstvo Aplit SNM
Kuprit
Prírodné dedičstvo Kuprit SNM
Hnedé uhlie
Prírodné dedičstvo Hnedé uhlie SNM
Žula
Prírodné dedičstvo Žula SNM
Thuringit
Prírodné dedičstvo Thuringit SNM
Fluorit
Prírodné dedičstvo Fluorit SNM
Bivalvia indet.
Prírodné dedičstvo Bivalvia indet. SNM
Strophomena sp.
Prírodné dedičstvo Strophomena sp. SNM