Vyhľadávač pre Portál kultúry

     Počet nájdených objektov: 21773
náhľad kategória názov inštitúcia autor/obec
Tlač, Sv. Barbora, farebná litografia, koniec 19. storočia
Text Tlač, Sv. Barbora, farebná litografia, koniec 19. storočia SNM neznámy (osobné meno)
Krátičká Zpráwa, gako se proti Wýchodnj uplawici (Choleře, chwistoblitě) ochrániti, a co při prwnjm nápadě této nemocí, až do přichodu lékaře činiti slussi
Text Krátičká Zpráwa, gako se proti Wýchodnj uplawici (Choleře, chwistoblitě) ochrániti, a co při prwnjm nápadě této nemocí, až do přichodu lékaře činiti slussi SNK Lenhossék, M.
Regulae Directivae
Text Regulae Directivae SNK
Reč oslawujúca opátske blahosl. Panny Marie z Cikádoru prwotiny dôstojného pána Ludewita Stareka, č. kanonika nitrianskeho, dekana a farára trenčánskeho, riditeľa a dozorca sskôl miesto-okresného, sw. stolice radca, pri gymnásiume a hlawnej sskole miestnej w náboženských a mrawopočestných wěcach náěstníka biskupského, starožitnostnej spoločnosti wiedenskej úda, chrámu sw. Benedika na Skalke opatrowníka, a towaryšstwa mariánského spráwca,
Text Reč oslawujúca opátske blahosl. Panny Marie z Cikádoru prwotiny dôstojného pána Ludewita Stareka, č. kanonika nitrianskeho, dekana a farára trenčánskeho, riditeľa a dozorca sskôl miesto-okresného, sw. stolice radca, pri gymnásiume a hlawnej sskole miestnej w náboženských a mrawopočestných wěcach náěstníka biskupského, starožitnostnej spoločnosti wiedenskej úda, chrámu sw. Benedika na Skalke opatrowníka, a towaryšstwa mariánského spráwca, SNK Ondrisík, Ján
Carmen Honoribus Illustrissimi Ac Reverendissimi Domini Domini Stephani Moyses Dei, Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Neosoliensis, Dum Anno Domini MDCCCLI. II Jilii Episcopalem Sedem Ritu Solenni Capesseret In Perenne Filialis Pietatis Monumentum Ab Alumnis Eiusdem Dioecesis Musis In Centrali Seminario Operam Navantibus Pie Dicatum
Text Carmen Honoribus Illustrissimi Ac Reverendissimi Domini Domini Stephani Moyses Dei, Et Apostolicae Sedis Gratia Episcopi Neosoliensis, Dum Anno Domini MDCCCLI. II Jilii Episcopalem Sedem Ritu Solenni Capesseret In Perenne Filialis Pietatis Monumentum Ab Alumnis Eiusdem Dioecesis Musis In Centrali Seminario Operam Navantibus Pie Dicatum SNK
Reč proti tríznění zwírat
Text Reč proti tríznění zwírat SNK Tamaškowič, Martin
Luctus Metricus Quo Reverendissimum Dominum Joannem Nep. Záhora Cathedralis Ecclesiae Scepusiensis Canonicum Honorarium, S. Sedis Consistorialis Assessorem, Districtus Medii Liptoviensis Ord. Vice-Archi-Diaconum, Oppidi Német-Liptse Parochum, Sacerdotem Jubilarem In Annum Quartum, Aurea Cruce Meritorum Cum Corona Decoratum, Die 18. Januarii 1864 Ad Aeternitatem Evocatione Amissum, Ac Die 21-a Sacro Ritu Sepultum Clerus Orbatus Praeside Suo Pie Deflet
Text Luctus Metricus Quo Reverendissimum Dominum Joannem Nep. Záhora Cathedralis Ecclesiae Scepusiensis Canonicum Honorarium, S. Sedis Consistorialis Assessorem, Districtus Medii Liptoviensis Ord. Vice-Archi-Diaconum, Oppidi Német-Liptse Parochum, Sacerdotem Jubilarem In Annum Quartum, Aurea Cruce Meritorum Cum Corona Decoratum, Die 18. Januarii 1864 Ad Aeternitatem Evocatione Amissum, Ac Die 21-a Sacro Ritu Sepultum Clerus Orbatus Praeside Suo Pie Deflet SNK Szurmay, Joannes
Sväté Druhotiny Kňazské Najsvätejšieho Otca, Piusa IX. Rímskeho Pápeža, dňa II-ho Aprila, rolku 1869-ho Slávené.
Text Sväté Druhotiny Kňazské Najsvätejšieho Otca, Piusa IX. Rímskeho Pápeža, dňa II-ho Aprila, rolku 1869-ho Slávené. SNK Nemečkay, Štefan
Wisokeg Sskoli w Zámku Presporskem postawenég smutné od swého Ridiťela a laskawého Otca Ondrega Szabó Lúčení
Text Wisokeg Sskoli w Zámku Presporskem postawenég smutné od swého Ridiťela a laskawého Otca Ondrega Szabó Lúčení SNK
Veneratio Parnasse Reverendissimo Domino Joanni Bapt. Juriga, Abbati De Casa Nova, Metropolitanae Eclesiae Strigoniensis Canonico, Dum Praellatae Abbatiae Titulo Fuerat Decoratus, Comite Grati Animi Sensu Dicata Strigonii Mense Junio 1876
Text Veneratio Parnasse Reverendissimo Domino Joanni Bapt. Juriga, Abbati De Casa Nova, Metropolitanae Eclesiae Strigoniensis Canonico, Dum Praellatae Abbatiae Titulo Fuerat Decoratus, Comite Grati Animi Sensu Dicata Strigonii Mense Junio 1876 SNK Buday, Josef
[Zrcadlo]
Text [Zrcadlo] SNK
Gegenbemerkungen des Rechts-Consulenten der Johann Josef v. Geramb'schen Berg-Union auf die Bemerkungen und Anträge der Vereinsmitglieder p. t. Herren Eugen Th. v. Adda & Coint. ddo. Wien den 31. Oktober 1881
Text Gegenbemerkungen des Rechts-Consulenten der Johann Josef v. Geramb'schen Berg-Union auf die Bemerkungen und Anträge der Vereinsmitglieder p. t. Herren Eugen Th. v. Adda & Coint. ddo. Wien den 31. Oktober 1881 SNK
Ara Votiva: tenui qvodam sciasmate concomitans Prosperam promotionem
Text Ara Votiva: tenui qvodam sciasmate concomitans Prosperam promotionem SNK Grossius, Andreas
Žjadosťi slovenskjeho Národu.
Text Žjadosťi slovenskjeho Národu. SNK
Zpěv Jeho Osvícenosti A Vysoké Důstojnosti Panu Panu Štěpanovi Moysesovi Z Božské, a Stolici Apoštolské Milosťi Biskupovi Bystřickému, Doktorovi Libomudrctva a Krásověd V čas přejatí Biskupské Zprávy od Duchovného B. Bystřického Ústavu S nejvřelejšími citmi věnovaný.
Text Zpěv Jeho Osvícenosti A Vysoké Důstojnosti Panu Panu Štěpanovi Moysesovi Z Božské, a Stolici Apoštolské Milosťi Biskupovi Bystřickému, Doktorovi Libomudrctva a Krásověd V čas přejatí Biskupské Zprávy od Duchovného B. Bystřického Ústavu S nejvřelejšími citmi věnovaný. SNK
Oswjcenému a Swobodnému Pánu Antonjnowi z Majthényi de Kesseleökeö cjsařsko králowskému Komornjkowi a t. d.
Text Oswjcenému a Swobodnému Pánu Antonjnowi z Majthényi de Kesseleökeö cjsařsko králowskému Komornjkowi a t. d. SNK
Programma Bonarum Artium In Archi-Episcopali Seminario B. M. V. In Coelas Assumtae Tirnaviae Anno Scholastico 185% traditarum
Text Programma Bonarum Artium In Archi-Episcopali Seminario B. M. V. In Coelas Assumtae Tirnaviae Anno Scholastico 185% traditarum SNK
Svadební hlas, Radostník a Ples, nímiž Dvojíctihodného a Vysoceučeného Pána Jána Kollára, Cirkve evang. Pešťansko-Budínské sl. b. K. učených Společností ´Pda, a jeho Blahorodnú a Šlechetnú Choť Vilhelmínu Fríderíku Schmidt, v Sasko-Vinářech dne 22. Září 1835. svazkem manželstva sjednocených Zvolenskí i Bekéšskí Slováci a mladí Srbové v Pešti přivítali.
Text Svadební hlas, Radostník a Ples, nímiž Dvojíctihodného a Vysoceučeného Pána Jána Kollára, Cirkve evang. Pešťansko-Budínské sl. b. K. učených Společností ´Pda, a jeho Blahorodnú a Šlechetnú Choť Vilhelmínu Fríderíku Schmidt, v Sasko-Vinářech dne 22. Září 1835. svazkem manželstva sjednocených Zvolenskí i Bekéšskí Slováci a mladí Srbové v Pešti přivítali. SNK Melcer, Jozef
Kőrlevél, Mellyet Főméltóságú 'S Főtisztelendő Herczeg Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János Úr
Text Kőrlevél, Mellyet Főméltóságú 'S Főtisztelendő Herczeg Nagy-Kéri Scitovszky Ker. János Úr SNK János
Nagswetwgsého Pána Nasého Piusa z Úrideňi Božého Pápeža sedmeho List Apostolski, w kteremžto sa Stowariseňí Karbonarov, obecne tak nazwane, zapowedá. W Rime 1821
Text Nagswetwgsého Pána Nasého Piusa z Úrideňi Božého Pápeža sedmeho List Apostolski, w kteremžto sa Stowariseňí Karbonarov, obecne tak nazwane, zapowedá. W Rime 1821 SNK
Památka Dobrodincůw cirkwe ewang. slowenské A. W. W Pessti obsahugjcj Řeči, Wersse a Žiwotopisy
Text Památka Dobrodincůw cirkwe ewang. slowenské A. W. W Pessti obsahugjcj Řeči, Wersse a Žiwotopisy SNK
Poučení pro předstawené obci o tom: kterať mají wybírati a odwáděti přimé daně a přirážky =
Text Poučení pro předstawené obci o tom: kterať mají wybírati a odwáděti přimé daně a přirážky = SNK
Návrh úpravy pre vedecko-umelecké odbory Matice Slovenskej
Text Návrh úpravy pre vedecko-umelecké odbory Matice Slovenskej SNK
Vďačnej Pamiatke Jeho Excellencie Osvieteného A Najdôstojnejšieho Pána Pána Štefana Moysesa, biskupa baňsko-bystrického, skutočného tajného státneho radca Jeho cis. Apoštolsko-kráľovského Veličenstva, doktora filosofie a krásnych umení, Predsesy Slovenskej Matice a čestného mešťana turč. Sv. Martina 5. jul. 1869,
Text Vďačnej Pamiatke Jeho Excellencie Osvieteného A Najdôstojnejšieho Pána Pána Štefana Moysesa, biskupa baňsko-bystrického, skutočného tajného státneho radca Jeho cis. Apoštolsko-kráľovského Veličenstva, doktora filosofie a krásnych umení, Predsesy Slovenskej Matice a čestného mešťana turč. Sv. Martina 5. jul. 1869, SNK Sasinek, František Víťazoslav