Vyhľadávač pre Portál kultúry

     Počet nájdených objektov: 5928
náhľad kategória názov inštitúcia autor/obec
Heyrovskit
Prírodné dedičstvo Heyrovskit SNM
Opál
Prírodné dedičstvo Opál SNM
Kalcit
Prírodné dedičstvo Kalcit SNM
Carcharocles megalodon (Agassiz, 1843)
Prírodné dedičstvo Carcharocles megalodon (Agassiz, 1843) SNM
Opál (drevený)
Prírodné dedičstvo Opál (drevený) SNM
Glossanodon musceli (PAUCĂ, 1929)
Prírodné dedičstvo Glossanodon musceli (PAUCĂ, 1929) SNM
Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)
Prírodné dedičstvo Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839) SNM
Manganokalcit
Prírodné dedičstvo Manganokalcit SNM
Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)
Prírodné dedičstvo Dalmanitina socialis (Barrande, 1846) SNM
Limonit
Prírodné dedičstvo Limonit SNM
Actinostroma devonense LECOMPTE
Prírodné dedičstvo Actinostroma devonense LECOMPTE SNM
Odontochile hausmani Brongniart, 1822
Prírodné dedičstvo Odontochile hausmani Brongniart, 1822 SNM
Graftonit
Prírodné dedičstvo Graftonit SNM
Ostrea sp.
Prírodné dedičstvo Ostrea sp. SNM
Perisphinctes martelli (OPPEL, 1862)
Prírodné dedičstvo Perisphinctes martelli (OPPEL, 1862) SNM
Amphipora ramosa /PHILIPS/
Prírodné dedičstvo Amphipora ramosa /PHILIPS/ SNM
Stalaktit
Prírodné dedičstvo Stalaktit SNM
Tetraedrit
Prírodné dedičstvo Tetraedrit SNM
Craterellus cornucopioides (L.) Pers.
Prírodné dedičstvo Craterellus cornucopioides (L.) Pers. SNM
Evernia prunastri L.
Prírodné dedičstvo Evernia prunastri L. SNM
Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák
Prírodné dedičstvo Sphacelotheca andropogonis (Opiz) Bubák SNM
Cladonia degenerans (Flörke) Spreng.
Prírodné dedičstvo Cladonia degenerans (Flörke) Spreng. SNM
Cladonia macilenta Ehrh. bacillaris Ach.
Prírodné dedičstvo Cladonia macilenta Ehrh. bacillaris Ach. SNM
Gentiana pneumonanthe L.
Prírodné dedičstvo Gentiana pneumonanthe L. SNM