Newsfeed - Odporúčaný obsah

Dnes | Pamätný deň Ľudovíta Štúra

V deň 29. október si každoročne pripomíname narodenie jednej z najvýraznejších osobností slovenských dejín, a to Ľudovíta Štúra. Pamätný deň bol prijatý po prvýkrát v roku 1996 novelou zákona o štátnych sviatkoch ako znak úcty k bohatej a rôznorodej činnosti Ľudovíta Štúra.

Ľudovít Štúr sa narodil v Uhrovci v roku 1815 v rodine s vysokými morálnymi a duchovnými zásadami, ktoré mu zostali počas celého života. Už počas štúdia sa zaujímal o sociálne a politické záujmy ľudu v čase národného obrodenia. Zdôrazňoval potrebu kodifikácie slovenského jazyka, ktorá by bola prostriedkom upevnenia národnej identity Slovákov v Rakúsko-Uhorsku. Nová forma spisovného jazyka mala zároveň slúžiť ako spojenie medzi katolíkmi a evanjelikmi. Spolu so svojimi prívržencami preto začal formovať nový spisovný jazyk a v roku 1846 vydal rozsiahly spis Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, ktorý okrem obhájenia nevyhnutnosti spisovnej slovenčiny obsahuje aj úvahy o slovanskej vzájomnosti. Kodifikovaná slovenčina sa neskôr stala jednotným jazykom Slovákov.