Newsfeed - Odporúčaný obsah

Slovakiana bola súčasťou festivalu TVOR•BA 2019

V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2019 sme pre účastníkov pripravili 2 interaktívne workshopy.

Workshop: Kultúrne dedičstvo optikou súčasného umenia pracoval so stratégiou interpretácie výtvarného diela od Cypriána Majerníka, pričom vyzýval k presahom rôznych médií od výtvarného umenia, tanca, performance a videoumenia. Účastníci najprv analyzovali obraz a na základe spoločnej diskusie ho interpretovali vo forme video happeningu.

Workshop: Fragmenty z dedičstva pracoval s pomocou metód výtvarnej interpretácie - citácie a apropriácie. Fragmenty z diel maliara P. Arnolda Weisz-Kubínčana sa preniesli do výtvarnej výpovede zúčastnených. Výsledkom bolo participatívne dielo, ktoré však existovalo iba dočasne, keďže časti obrazu boli projekciou.
Našou dlhodobou snahou je kultúrne dedičstvo prezentovať inovatívnymi formami. A práve na festivale TVOR•BA 2019 bolo cieľom ukázať možnosti jeho kreatívneho využitia.