Newsfeed - Odporúčaný obsah

Výročie | 30 rokov po Nežnej revolúcii

Pádu komunizmu a Nežnej revolúcii predchádzali nelegálne demonštrácie, ktoré sa od 16. novembra konali v Bratislave a od 17. novembra v Prahe. Demonštrácie sa síce uskutočnili pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, avšak účastníci vyjadrovali aj svoj nesúhlas proti komunizmu. V novembri 1989 ozbrojené zložky brutálne zasiahli proti študentom demonštrujúcim na Národnej triede v Prahe za základné ľudské práva. Tento akt a podpora študentov, ako aj odpor voči totalitnému zriadeniu v Československu nakoniec viedli k pádu komunistického režimu.

Koncom osemdesiatych rokov 20. storočia sa nielen v Československu, ale aj v krajinách strednej a východnej Európy začala vyjadrovať nespokojnosť s komunistickým režimom spojená so zlou ekonomickou situáciou a represívnymi opatreniami vlády voči opozičným aktivitám. Na námestiach začali pribúdať ľudia so svojimi prejavmi, ktoré prehlbovali nedôveru ľudu k vládnucej komunistickej strane. Brutálny zásah voči študentom v Prahe bol v československých novinách opisovaný ako oprávnený zásah voči protisocialistickým živlom, avšak v tom čase už existovalo rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky, taktiež sa začali sledovať viedenská a budapeštianska televízia, ktoré akciu proti pražským študentom uviedli na pravú mieru. Tento čin príslušníkov Verejnej bezpečnosti aktivizoval aj ľudí na Slovensku.

Na novembrových demonštráciách sa zúčastnilo niekoľko stotisíc účastníkov. Postupne sa ľudia menej obávali vyjadriť svoj názor a aj vďaka rozhodnutiu nepoužiť zásah Ľudových milícií a Československej ľudovej armády komunistický režim vo vtedajšom Československu padol. /p>

Tento rok uplynie 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá dostala svoje pomenovanie vďaka nenásilnej zmene režimu. Od roku 2001 symbolizuje 17. november víťazstvo slobody, politického pluralizmu a demokracie. Aj preto je práve tento deň štátny deň – Deň boja za slobodu a demokraciu.

Plagáty na Slovakiane dokumentujúce revolučné dianie nájdete v sekcii súvisiace