Newsfeed - Odporúčaný obsah

Slovakiana oslavuje 4 roky

Webový portál kultúrneho dedičstva Slovakiana bol pre verejnosť spustený 26. novembra 2015. Odvtedy sa tím Slovakiany snaží o zlepšovanie a dopĺňanie funkcionalít i samotného obsahu digitalizovaného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka vybudovanej infraštruktúre dnes vieme verejnosti poskytnúť prístup k viac ako 80 tisíc voľných digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení, ktoré návštevník môže využiť pre nekomerčné použitie.


Ako napredoval portál Slovakiana v roku 2019?

1. Celkovo bolo spracovaných cca. 72 000 digitálnych objektov (ďalej len „DO“), z ktorých je zhruba 6800 voľne prístupných pre verejnosť.*

2. Na portál priebežne pribúdali i články o kultúrnom dedičstve Slovenska. Môžete si prečítať blogy:

Nehmotné kultúrne dedičstvo, články venované prvkom zapísaných v Reprezentatívnom zozname UNESCO;
Spoznávame pamiatky Slovenska, kde pribudli nové články o hradoch Beckov, Čabraď, Branč, Gýmeš, Oponice, Hrušov a o iných národných pamiatkach ako Mohyla generála M.R.Štefánika, Národný cintorín v Martine, Gerulata v Rusovciach, Brhlovce a Nový zámok v Banskej Štiavnici;
Hviezdoslavov Kubín, kde sa dočítate o spomienkach na jednotlivé ročníky tejto celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy;
v blogu Dynastia Habsburgovcov pribudli 2 nové články venované životu Jozefa II. Habsburského a poslednému vládnucemu Habsburgovi Karolovi I.;
blog Osobnosti v umení bol doplnený o články o živote a diele našich umelcov – Martin Benka, Ladislav Mednyánszky, Arnold Peter Weisz-Kubínčan, Mikuláš Galanda;
v blogu venovanom Digitalizácii kultúrneho dedičstva Slovenska pribudol 1 článok, a to o samotnej Slovakiane.

3. Od leta 2019 sme na portáli Slovakiana zaviedli novú funkcionalitu – vyhľadávanie voľných digitalizovaných objektov podľa lokality. Požívateľ má teraz prehľad, aké kultúrne objekty sa nachádzajú v jeho blízkosti a pomocou GPS súradníc sa k nim vie osobne dostať.

4. Pre verejnosť je asi najvýraznejšou novinkou portálu zmena úvodnej stránky Slovakiany. Z doteraz minimalistickej stránky sme prešli na poukázanie samotných zbierok objektov, ktoré sa na portáli nachádzajú. Používateľ sa vie jedným klikom dostať k tematickej kolekcii, výstave, článku, ale i k oznamom, týkajúcich sa aktuálneho diania v kultúrnom dedičstve Slovenska a na portáli Slovakiana. Príspevky na úvodnej stránke sú pravidelne dopĺňané o nové, a k všetkým doposiaľ zverejneným sa používateľ dostane cez archívy, nachádzajúce sa pri samotných príspevkoch, ale i v spodnej časti portálu.


Okrem prírastkov a zmien na portáli sa tím Slovakiany snažil o jej zviditeľnenie a poukázanie na jej prínos pre širokú verejnosť.

1. Koncom apríla 2019 sa konal technologický festival IXPO 2019, kde sa Slovakiana prezentovala výsledkami svojej činnosti a to populárno-náučnými videami a animáciami či interaktívnymi hrami pre deti i dospelých.

2. V rámci festivalu neprofesionálneho umenia TVORBA 2019 sme zorganizovali 2 workshopy zamerané na interpretáciu výtvarného diela, pri ktorých sa využili digitálne objekty z portálu. Našou dlhodobou snahou je kultúrne dedičstvo prezentovať inovatívnymi formami, a práve na tomto festivale bolo cieľom ukázať možnosti jeho kreatívneho využitia.

3. Zúčastnili sme sa na týždennom workshope v Trenčianskych Tepliciach, kde sme prezentovali Slovakianu pre študentov strednej školy dizajnu. Študenti sa následne na to venovali spracovaniu vybraných voľných diel zo Slovakiany. Z výstupov ich činnosti plánujeme usporiadať výstavu autorských grafík vytlačených na risografe, o ktorej Vás budeme priebežne informovať.

4.Výzvou pre nás bola aj príprava seriálu Záchrana hradov na Slovensku. Stretli sme sa s viacerými občianskymi združeniami a dobrovoľníkmi, ktorí svoj život zasvätili obnove hradov. Zo stretnutí sme pripravili reportáže o ich činnosti od začiatkov, cez problémy, ktoré ich sprevádzali až po ich vízie do budúcnosti. Prvú časť seriálu o Záchrane hradu Hrušov sme spustili 6. novembra 2019 na našich sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a YouTube).


Máme ešte veľa nápadov a chuti venovať sa podobným aktivitám i v ďalších rokoch prevádzky portálu Slovakiana. Určite sme neskončili s aktivitami týkajúcich sa propagovania kultúrneho dedičstva Slovenska a i naďalej budú na portál Slovakiana pribúdať digitalizované kultúrne objekty, články a výstavy.

Ďakujeme za podporu.
Tím Slovakiana


*Počty digitalizovaných objektov, ktoré pribudli na portál Slovakiana v roku 2019:

Slovenská národná galéra v počte 542 voľných DO (výtvarné umenie)
Slovenská národná knižnica v počte 2 120 voľných DO (textové a grafické dokumenty)
Múzeum SNP v Banskej Bystrici v počte 2 200 voľných DO (muzeálne objekty)
Slovenský filmový ústav v počte 9 voľných DO (ukážky z filmov)
Pamiatkový úrad SR v počte 300 voľných DO (pamiatky)
Slovenský ľudový umelecký kolektív v počte 188 voľných DO (tradičná ľudová kultúra)
Štátna vedecká knižnica v Prešove v počte 180 voľných DO (dokumentácia rómskej kultúry)
Národné osvetové centrum v počte 4 voľné DO (filmy)
Trnavský samosprávny kraj v počte 1 313 voľných DO z Balneologického múzea v Piešťanoch