Newsfeed - Odporúčaný obsah

Betlehemské prospekty

Výrazný prvok ľudovej kultúry, ktorý dotváral atmosféru vianočných sviatkov na dedinách a v mestách v nedávnej minulosti predstavujú betlehemské prospekty. Tvorcami, nositeľmi i udržiavateľmi tejto tradície boli prevažne baníci. Maľovali ich pre svojich blízkych, obdarúvali nimi priateľov, prípadne ich predávali či vymieňali za drevené alebo papierové betlehemské figúrky.
Dlhé papierové pásy so žánrovými výjavmi z pastierskeho života sa inštalovali vo Vianočnom období v rohu izby ako predná ozdoba police, na ktorej bol rozložený betlehem. Okrem domácich interiérov sa menšie prospekty voľne umiestňovali aj priamo v bani.

Na jednom prospekte je vyobrazených 20 - 30 ľudských postáv a 50 - 100 zvieracích figúr. Nechýbajú kopce, košiare, koliby a typické činnosti zo života pastierov ako pasenie, dojenie, výroba mliečnych produktov ... Často sú zobrazení muzikanti a zvyčajne celý výjav otvára aj zatvára obrovský gajdoš či fujarista opretý o strom. Medzi rokmi 1890 – 1950 pôsobilo v okolí Banskej Štiavnice okolo šesťdesiat autorov. Okrem štyroch z nich, boli všetci svojou profesiou baníci. Vrcholným obdobím existencie betlehemských prospektov sú 30. roky 20. storočia.

Betlehemské prospekty, ktoré spravuje Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici nájdete cez sekciu súvisiace.