Newsfeed - Odporúčaný obsah

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Pred 75 rokmi, keď sovietski vojaci prišli ráno 27. januára do Auschwitz-Birkenau sa v tábore smrti nachádzalo ešte okolo 7000 zajatcov. V tomto vyhladzovacom tábore zomrelo viac ako milión obetí fašistického režimu. Celkovo si holokaust vyžiadal smrť 6 miliónov Židov a 11 miliónov ďalších obetí nacistického režimu.

Na pamiatku všetkých obetí Organizácia spojených národov prijala 1. novembra 2005 rezolúciu, ktorou sa práve 27. január ako deň oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ustanovuje ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. OSN všetky členské štáty vyzvalo, aby si nielen uctili všetky obete, ale aby zároveň podporovali vzdelávacie programy, výskumy a šírenie osvety ohľadom príčin a následkov genocídy.

Tento medzinárodný deň je pripomienkou, že nielen samotná fašistická ideológia ale aj ľahostajnosť voči rasizmu, intolerancii a antisemitizmu môže viesť k cielenej nenávisti a násiliu s rozsiahlymi následkami. Je nevyhnutné, aby sa rozširovalo povedomie o zločinoch proti ľudskosti, o potláčaní základných ľudských práv a slobôd ako prevencia voči stúpajúcemu trendu extrémistických ideológií.

Súčasťou Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sú sprievodné podujatia, ktoré pripomínajú temnú časť našich dejín ale zároveň sú výzvou k spolupráci, priateľstvu a podpore medzi jednotlivými krajinami, ktoré jednoznačne odsudzujú všetky prejavy fašizmu, extrémizmu xenofóbie a násilia.

V tento deň je viac ako inokedy dôležité pochopiť absolútne zlo, ktoré holokaust predstavoval a rázne odmietnuť akúkoľvek intoleranciu, násilie a potláčanie slobôd na základe etnického pôvodu alebo náboženstva. Vojnový Slovenský štát, počas ktorého bol prijatý Židovský kódex, ako jeden z najkrutejších protižidovských zákonov si môžete pripomenúť aj vo virtuálnej výstave. Nesmieme dopustiť, aby sa dejiny opakovali. Musíme podporovať vedomie o následkoch a príčinách holokaustu a o tom, čo jednotlivé rozhodnutia a presvedčenia môžu spôsobiť.