Newsfeed - Odporúčaný obsah

Rok slovenského divadla 2020

Dňa 21. marca sa od roku 2003 každý rok oslavuje Svetový deň bábkového divadla. Deň schválil Medzinárodný zväz bábkarov UNIMA a motto, ktoré je s týmto dňom zviazané znie:

„Buďme objavení! Chceme byť poznaní! Zúčastnime sa! Hovorme o bábkach!“ .

Motto odráža snahu všetkých divadelníkov, ktorí sa bábkovému predstaveniu venujú a reflektujú na potrebu odstrániť stereotypy, ktoré v dnešnej divadelnej spoločnosti prevládajú. Stereotypy sa týkajú toho, že so svojim repertoárom sú bábkové predstavenia považované za divadlo výlučne pre deti a svojim charakterom sú menejcenné voči ostatným typom predstavení.

Bábkové divadlo má svoje korene v tradičnej ľudovej kultúre a dnes sa považuje za kultúrne dedičstvo s vysokou spoločenskou, poznávacou, estetickou, zábavnou a inou funkciou, ktoré nadväzuje na folklórnu tvorbu z minulosti. V minulosti sa bábkové divadlo tešilo veľkej popularite a svojich recipientov malo v rôznych vekových kategóriách, keďže repertoár bol pomerne pestrý. Počas Svetového dňa bábkového divadla sa tak konajú rôzne akcie a predstavenia, ktorých účel je v prvom rade priniesť radosť, poučenie a posolstvo širokým vrstvám spoločnosti a v druhom rade upozorniť, že bábkové divadlo síce v dnešnej dobe nemá svoju dominantnú pozíciu, ale stále právom patrí do kultúrneho sveta.

Keďže potreba zdôraznenia divadelnej kultúry je neustále prítomná, po Svetovom dni bábkového divadla si 27. marca pripomíname Svetový deň divadla. Ten bol vyhlásený Medzinárodným divadelným inštitútom v roku 1962 a slúži na to, aby si každý z nás uvedomoval dôležitosť a úlohu divadelného umenia.

Tento rok je okrem toho špecifický aj tým, že rok 2020 je zároveň Rokom slovenského divadla, nakoľko si v rámci neho môžeme pripomenúť 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie uvedenia prvého ochotníckeho divadla v slovenskom jazyku na našom území. Slovenské ochotnícke divadlo zohrávalo pri zrode profesionálneho divadla dôležitú úlohu a dokonca prvý súbor SND tvorili aj ochotníci. Založenie SND bol výrazný medzník v divadelnej kultúre, keďže sa tým klasifikovala kultúrna identita Slovákov, pričom sa začala dlhá a plodná éra slovenského profesionálneho divadla. Rok 2020 ako Rok slovenského divadla schválila vláda na návrh Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a súvisia s tým sprievodné podujatia a aktivity pre oslavu slovenského divadla, umelcov a všetkých foriem umenia, ktoré sa divadla týkajú. Podujatia a akcie apelujú na zdôraznenie edukačnej, zážitkovej a estetickej stránky divadla a rovnako poukazujú na možnosť spojenia ľudovej tradície s inováciami, ktoré prenikajú aj do divadla.

Viac informácií k Roku slovenského divadla 2020 a plánovaných podujatí