Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov z Balneologického múzea

Múzeum v Piešťanoch vzniklo v roku 1931 zásluhou Piešťanskej muzeálnej spoločnosti a rodiny Winterovcov. Malo vlastivedný charakter, pričom od roku 1966 sa špecializuje na balneológiu a históriu slovenských kúpeľov a klimatických kúpeľných miest. Múzeum je umiestnené v kúpeľnej dvorane tzv. kursalóne, postavenom v roku 1893, kde sú inštalované expozície balneohistórie, minerálnych vôd Slovenska, národopisu a archeológie.

Počiatky múzea

Vznik múzea je pevne spätý s Piešťanskými kúpeľmi. Založenie Piešťanskej muzeálnej spoločnosti (ďalej len PMS) a vznik múzea iniciovali Imrich Winter (1878 – 1943) a jeho blízky spolupracovník a správca kúpeľov Václav Vlk (1886 – 1955). Jedným z hlavných dôvodov, ktorý ich k tomu viedol, bola snaha priblížiť návštevníkom kúpeľov ... (viac)

Zbierka digitalizovaných kultúrnych objektov z Balneologického múzea na Slovakiane tu