Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | SNM – Historické múzeum

Historické múzeum v Bratislave je súčasťou špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea s poslaním získavať, ochraňovať a sprístupňovať múzejné zbierky pre verejnosť. Vo svojom sídle na Bratislavskom hrade uchováva bohatý zbierkový fond v špecializovaných depozitároch podľa druhu materiálu. Takmer 250 000 predmetov z oblasti národných dejín, výtvarného umenia a kultúry, tradičných i umeleckých remesiel, numizmatiky, etnografie, vojenstva, hospodárstva, dejín zahraničných Slovákov, chorvátskej kultúry na Slovensku a mimoeurópskych kultúr. Viaceré z týchto zbierok sa dokonca považujú za najväčšie na Slovensku.

Unikáty v zbierkovom fonde

Medzi najvzácnejšie predmety v umelecko-historickom fonde patrí zbierka Rudolfa Justa, zbierka delftskej a holíčskej fajansy, busta J.A. Messerschmidta, reliéf cisára Karola VI., veduty slovenských miest na grafikách i nábytkové celky Dušana Jurkoviča. Z historického pohľadu sú najcennejšie tri veľkorozmerné tapisérie, najstaršia z nich je flámska tapiséria zo 16. storočia zobrazujúca dvorskú spoločnosť na poľovačke. Mimoriadne vzácne sú i liturgické predmety a textil zo 17. - 18. storočia, súbor palných zbraní z 15. až 20. storočia od popredných puškárov Európy ako i obojručný gotický meč z prelomu 13. a 14. storočia nájdený vo Svätom Juri a honosná flámska renesančná kuša zo 17. storočia. Múzeum tiež spravuje unikátny nález mincí – Košický zlatý poklad a Jánošíkovú valašku. Novodobé dejiny prezentujú predmety z vlastníctva M.R. Štefánika a luxusné prevedenie ústavy Slovenskej republiky z roku 1939.

V zbierkach Historického múzea sa nachádza množstvo zaujímavých a výnimočných predmetov. Výber z nich si môžete pozrieť na Slovakiane.

Z histórie múzea

Zlúčením Slovenského múzea v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine v roku 1961 začal pôsobiť Historický odbor nového Slovenského národného múzea. V roku 1967 sa odbor začal sťahovať na obnovený Bratislavský hrad, o dva roky na to bol premenovaný na Historický ústav SNM a až od roku 1991 ho poznáme pod názvom Historické múzeum. V 90. rokoch začali v rámci múzea pôsobiť špecializované oddelenia, venované kultúre židov, karpatských Nemcov, Chorvátov a Maďarov na Slovensku, ktoré sa časom pretransformovali na samostatné zložky SNM.

O tom, ako pribúdajú zbierkové predmety do múzea, prečo je dôležité uchovávať pamäť národa, ale aj to, ako pracujú kurátori a kustódi nám porozprávali v SNM – Historickom múzeu v Bratislave. Pozrite si reportáž na našom Youtube kanáli.

Zdroj:www.snm.sk