Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov z Východoslovenskej galérie

Východoslovenská galéria (VSG) bola založená 7. decembra 1951, ako prvá regionálna galéria na Slovensku, s hlavným cieľom prezentovať a dokumentovať výtvarný život na Východnom Slovensku. Od roku 1992 sídli v bývalom barokovo-klasicistickom Župnom dome z roku 1779 a ďalšiu budovu má v centre mesta, neďaleko Dómu sv. Alžbety.

V súčasnosti galéria vlastní viac ako 7 000 umeleckých diel z 19. až 21. storočia a ročne usporadúva okolo 40 výstav doma i v zahraničí. Vo svojich priestoroch prezentuje širokú ponuku umenia, organizuje komentované prehliadky, detské tvorivé dielne, odborné prednášky a sprístupňuje knižnicu s odbornou umenovednou literatúrou. Okrem výstavnej a vzdelávacej činnosti sa sústreďuje aj na výskumné aktivity, ako napríklad výskum košickej moderny, počas ktorej nastal veľký rozvoj moderného umenia v Košiciach.

V zbierke galérie sa nachádza množstvo výnimočných predmetov. Výber z nich si môžete pozrieť na Slovakiane.

VSG sa spája aj so smutnou udalosťou. 12. januára 1985 vypukol v priestoroch jej depozitára rozsiahly požiar, spôsobený únikom plynu a galéria prišla o 1 030 výtvarných diel aj vzácnych umeleckých predmetov. V roku 2013 bola časť VSG zrekonštruovaná a zároveň sa vytvoril aj nový podzemný výstavný priestor, ktorý od vtedy slúži prevažne na prezentovanie umenia nových médií.

Aj o tom, ako umenie z 19. storočia dokáže otvárať a komentovať súčasné témy sme sa porozprávali s riaditeľkou VSG - Dorotou Kenderovou. Sledujte naše reportáže na Youtube kanáli Slovakiany.

Zdroj: www.vsg.sk