Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov zo SMOPaJ

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) je jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku, s výstavnou plochou približne 1 400 m2, nachádzajúcej sa v historickej budove bývalého jezuitského kláštora z 18. storočia v Liptovskom Mikuláši.

Múzeum ponúka celý svet prírody počnúc jaskyňami až po život vo vysokých horách. Návštevníci môžu vojsť do napodobneniny medvedieho brloha, plaziť sa v jaskyni, „ocitnúť“ sa v lese, v ktorom, vďaka svetelným a zvukovým efektom počuť piskot svišťa alebo zavýjanie vlka. Nachádzajú sa tu vzácne exponáty ako je kostra jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe, praveká kultová maska, model meteoritu i napodobenina Rainerovej útulne, najstaršej chaty Vysokých Tatier. V podzemných priestoroch budovy sa nachádza jaskynná expozícia, kde sa návštevník dozvie, ako jaskyne a ich výzdoba vznikajú, ich historické zaujímavosti a spozná aj samotnú prácu jaskyniara. Múzeum ponúka i možnosť výstupu na rozhľadňu, ktorá ponúka výhľad na panorámu okolitých kopcov Chočských vrchov, Veľkej Fatry, Nízkych a Západných Tatier.

Digitalizáciou prešli aj niektoré zbierkové predmety zo SMOPaJ. Viac ako 2 700 z nich si môžete pozrieť na Slovakiane.

Múzeum bolo založené v roku 1930 ako spolkové múzeum pod názvom Múzeum slovenského krasu. Spočiatku venovalo pozornosť hlavne jaskyniarstvu na Slovensku, no zhromažďovalo aj etnografické, historické a archeologické zbierky. V 70. rokoch múzeum tvorilo organizačnú zložku Správy slovenských jaskýň a neskôr i oblasti ochrany prírody Slovenska. Od roku 1999 je v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR.

Zdroj: www.smopaj.sk