Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov z Múzeí v Martine

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine (SNM v Martine) je jednou z najväčších a najstarších organizačných zložiek Slovenského národného múzea, ktoré už od svojho počiatku získavalo zbierky z celého Slovenska i zahraničia. Od roku 2004 tvorí SNM v Martine šesť múzeí a spolu spravuje takmer 600 000 zbierkových predmetov.

Hlavnou budovou SNM v Martine je Etnografické múzeum, ktoré sa špecializuje na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. V rámci svojich fondov uchováva viac ako stotisíc zbierkových predmetov z oblasti etnografie.

Zbierka digitalizovaných predmetov z Etnografického múzea.

K SNM v Martine patrí najväčšie múzeum v prírode (skanzen) na Slovensku Múzeum slovenskej dediny. Na ploche 15,5 ha sústreďuje viac ako 150 obytných, hospodárskych, technických, spoločenských a sakrálnych stavieb z regiónov severozápadného Slovenska, čím prezentuje tradičné staviteľstvo a spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia.

Rozhovor s MSD z cyklu Aj toto je múzeum| galéria, v ktorom predstavujeme zaujímavé osobnosti a projekty zo sveta slovenských galérií a múzeí. .

Súčasťou SNM v Martine je i Múzeum Andreja Kmeťa, ktoré skúma a dokumentuje prírodu severozápadného Slovenska, predovšetkým v regiónoch Turca, Oravy, Kysc a Liptova. Múzeum spravuje väčšinu zbierkových predmetov z fondu SNM v Martine, a to viac ako 0,5 mil. predmetov z oblasti prírodných vied a okolo desaťtisíc zbierkových predmetov dokumentujúcich históriu a kultúru Turca.

Zbierka digitalizovaných predmetov z Múzea Andreja Kmeťa.

Múzeum Martina Benku sídli v dome, v ktorom žil a pracoval Martin Benka. Autentické prostredie - pracovňa, ateliér a spálňa sa zachovalo podľa poslednej vôle umelca.

Najmladšími múzeami SNM v Martine sú menšinové múzeá. V roku 1999 bolo sprístupnené Múzeum kultúry Čechov na Slovensku, ktoré sídli v dome významných osobností - akademika Jiřího Horáka a Anny Horákovej-Gašparíkovej. Najmladším múzeom v Martine je Múzeum kultúry Rómov na Slovensku, nachádzajúce sa v areáli Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch.

Zbierka digitalizovaných predmetov z Múzea kultúry Čechov na Slovensku.

Zbierka digitalizovaných predmetov z Múzea kultúry Rómov na Slovensku.

Zdroj: www.snm.sk