Newsfeed - Odporúčaný obsah

Ladislav Mednyánszký - 100 rokov od smrti výtvarného génia

Ladislav Mednyánszky sa svojimi dielami nezmazateľne zapísal do dejín výtvarného umenia, ktorého mimoriadny maliarsky prejav je uznávaný ešte aj dnes. Bol cenený predovšetkým ako krajinár zobrazujúci individuálne nálady a vnútorne prežívanie človeka v súlade s prírodou. Celoeurópsky význam a majstrovstvo Mednyánszkeho spočívalo v talente vdýchnuť dielam realitu a živosť, ktorá sa prenášala na recipienta prostredníctvom nekonečného množstva farieb, odtieňov a efektov. Niektoré jeho výrazové prostriedky boli až na hranici experimentálnosti, čím sa nepochybne zaradil do maliarskej moderny na prelome 19. a 20. storočia.

17. apríla 2019 uplynulo 100 rokov od úmrtia Ladislava Mednyánskeho. Ak ste nestihli výstavu Osamelí geniálni pútnici prírody v Mirbachovom paláci venovanú tomuto okrúhlemu výročiu, navštívte stálu expozíciu Mednyánszkeho diel v kaštieli v Strážkach, kde umelec prežil časť svojho života.

Kaštieľ sa nachádza v meste Spišská Belá, ktorý po rekonštrukcii získala Slovenská národná galéria do svojej správy.

Bližšie informácie o výstave