Newsfeed - Odporúčaný obsah

Výročie | Ladislav Mednyánszký - 100 rokov od † výtvarného génia

Ladislav Mednyánszky sa svojimi dielami nezmazateľne zapísal do dejín výtvarného umenia, ktorého mimoriadny maliarsky prejav je uznávaný ešte aj dnes. Bol cenený predovšetkým ako krajinár zobrazujúci individuálne nálady a vnútorne prežívanie človeka v súlade s prírodou. Celoeurópsky význam a majstrovstvo Mednyánszkeho spočívalo v talente vdýchnuť dielam realitu a živosť, ktorá sa prenášala na recipienta prostredníctvom nekonečného množstva farieb, odtieňov a efektov. Niektoré jeho výrazové prostriedky boli až na hranici experimentálnosti, čím sa nepochybne zaradil do maliarskej moderny na prelome 19. a 20. storočia.

17. apríla 2019 uplynulo 100 rokov od úmrtia Ladislava Mednyánskeho. Ak ste nestihli výstavu Osamelí geniálni pútnici prírody v Mirbachovom paláci venovanú tomuto okrúhlemu výročiu, navštívte stálu expozíciu Mednyánszkeho diel v kaštieli v Strážkach, kde umelec prežil časť svojho života.

Kaštieľ sa nachádza v meste Spišská Belá, ktorý po rekonštrukcii získala Slovenská národná galéria do svojej správy.

Bližšie informácie o výstave