Newsfeed - Odporúčaný obsah

Messerschmidtove „Charakterové hlavy“

Barokový sochár Franz Xaver Messerschmidt (*1736- †1783) síce pochádzal z Bavorska, no posledných sedem rokov života strávil v Bratislave, kde prišiel po tom, čo stratil miesto vo viedenskej Akadémii výtvarných umení pre svoje pomätené správanie. A práve počas života v Bratislave, vtedajšom Prešporku, získal kontroverznú slávu predovšetkým svojim kurióznym súborom búst, azda jeho najviac oceňovanými dielami označovaných ako "Charakterové hlavy" (1770-1783).

Súbor tvoria desiatky búst prezentujúcich rôzne, často nejednoznačné a bizarné výrazy tváre. Už v čase svojho vzniku vzbudzovali veľký záujem publika, podnecovali rôznorodé interpretácie a dodnes sú zdrojom dohadov o ich autorskom zámere. Existuje niekoľko vysvetlení ich vzniku. Jedným je napríklad jeho duševná choroba, počas ktorej ho trápil duch so svojimi grimasami, ktorého Messerschmidt zneškodnil ich zvečnením. Inými verziami sú, že umelec trpiaci psychickými problémami, a možno aj Crohnovou chorobou, sa chcel takýmto spôsobom odreagovať od svojich problémov.

Viedenský spisovateľ Johann Friedel napísal: „Byť v Bratislave a nenavštíviť tam slávneho sochára Messerschmidta by bolo hanbou pre každého milovníka umenia." (1792).

Smutné je, že dodnes sa v Bratislave po Messerschmidtovi nič nezachovalo. Nestojí už dom v štvrti Zuckermandel, v ktorom býval, nezachoval sa ani symbolický náhrobok, ktorý mu dalo postaviť mesto v roku 1941 pri Kostole sv. Mikuláša a nepoznáme ani len presné miesto jeho posledného odpočinku. Jediné, čo zostalo je jeho listinná pozostalosť, ktorú vlastní Archív mesta Bratislavy, na základe ktorej sa podarilo zmapovať jeho príbeh.

V súpise umelcovho majetku, ktorý bol vykonaný po jeho smrti sa uvádza 69 búst, z ktorých je doteraz objavených 38. Najväčší počet z nich, 16 búst, vlastní Rakúska galéria a ostatné sú roztrúsené po svetových galériách a v súkromných zbierkach. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádzajú len odliatky z originálov a z prvých odliatkov búst, ktoré sa nachádzajú v Galérii mesta Bratislavy a v Slovenskej národnej galérii.

charakterova hlava charakterova hlava charakterova hlava charakterova hlava charakterova hlava charakterova hlava

Zdroje:

Rozhovor s autorkou. Prof. Malíková: F. X. Messerschmidt a záhada jeho charakterových hláv.

www.sng.sk

www.gmb.sk