Newsfeed - Odporúčaný obsah

Tradičný ľudový tanec

"Tanec začína v duši a ľudia sa často bránia, ponoriť sa do svojho vnútra. Preto sa snažme intenzívne cítiť vnútornú stránku pohybu, jeho expresivitu. Buďme tiež ľudia, nielen bezduchí tanečníci." Martha Graham

Tradičný ľudový tanec

- je živý organizmus, umenie vidieckeho, ale i meštiackeho obyvateľstva. Jeho súčasťou sú aj tance prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, ktoré sa časom prispôsobili miestnym podmienkam a tradovali ďalej. Tanec sa spája nie len s hudbou alebo piesňou, ale aj s ďalšími prejavmi tradičnej ľudovej kultúry, nadväzujú na spôsob života a v nemalej miere ich výslednú podobu ovplyvňuje aj odev. Nevyhnutnou podmienkou na zachovávanie a rozvoj tradičných ľudových tancov sú tanečné príležitosti, ako fašiangy, stavanie mája, majálesy, jánske ohne, dožinky, vianočné sviatky, hody, krstiny, regrútske odvody, svadba a mnohé ďalšie.

Najstaršiu skupinu tradičného ľudového tanca tvoria obradovo-magické tance (chorovody,fašiangové a kruhové tance), ďalšími sú tance roľníckej kultúry ( mládenecké tanečné kolesá , krútivé tance), pastierskej a zbojníckej kultúry (odzemok) a k novším druhom patria tance novouhorského štýlu (verbunk, čardáš) a folklorizované spoločenské tance (štvorylka, križiak valčík, polka a mazurka v 19. storočí, šimi, fox a tango začiatkom 20. storočia).

Posolstvom 29. apríla nie je len pocta tancu a sprostredkovanie bohatstva rôznych tanečných foriem a tradícií, ale aj zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí rôznych národností a kultúr, a tak prekročiť politické a etnické bariéry.

Prvýkrát prišla s Medzinárodným dňom tanca v roku 1982 svetová kultúrna organizácia Medzinárodný divadelný inštitút (ITI), ktorá ho dodnes zastrešuje spolu s Medzinárodnou tanečnou radou (CID) a UNESCO. Tento deň bol zvolený na počesť narodenia francúzskeho tanečníka, choreografa a reformátora baletu Jeana Georgesa Noverrea (*1727- †1810), ktorého nazývali Shakespearom tanca.

Zdroj:profil.kultury.sk