Newsfeed - Odporúčaný obsah

Cyprián Majerník | tvorba

V júli si pripomenieme 75 rokov od úmrtia charizmatického a svojou tvorbou nevšedného slovenského maliara medzivojnového obdobia v bývalom Československu, ktorý svoj život dobrovoľne ukončil vo veku 36 rokov kvôli nevyliečiteľnej chorobe.

Tvorbu Cypriána Majerníka (*24. 11. 1909, Veľké Kostoľany – †4.7.1945, Praha) môžeme rozdeliť na tri etapy. Počas svojho štúdia a pobytu v Paríži (1926-1935) začínal hlavne pod vplyvom maliara Mattisa, kedy v jeho tvorbe prevládali prvky expresionistického fauvizmu a senzualizmu. Začiatkom 30. rokov už tvoril s väčšou slobodou a voľnosťou, začal pracovať s groteskou a zobrazoval život ľudí na vidieku, čo bolo v tom čase ojedinelé. Z tohto obdobia sú od Majerníka charakteristické obrazy, na ktorých svojim typickým rukopisom zachytával slovenskú dedinu a ľudové umenie hýriace farebnosťou.

Rozbor diela Svadobný sprievod (1935) v populárno-náučnom videu.

dedina

Majerník, C.: Vilka v záhrade, 1920-1940

Druhá etapa Majerníkovej tvorby je poznačená nástupom choroby sklerózy multiplex (1935-). Ústredný motív sa z odľahčeného, veselého tónu menil na útek a boj s realitou, ktorá bola v tom čase poznačená hrozbou prichádzajúcej vojny. Jeho pozornosť upútala vojna v Španielsku, následkom čoho začal maľovať utečencov, jazdcov na koňoch a tragického hrdinu Dona Quijota, s ktorým sa stotožňoval a považoval sa za bojovníka s veternými mlynmi.

Rozbor diela Don Quijote (1945) v populárno-náučnom videu.

Posledná kapitola života i tvorby ku koncu 2. svetovej vojny je ovplyvnená Majerníkovými ťažkými depresiami, počas ktorých začal maľovať bojové scény, padlých na bojisku a svoje diela situoval do kontextu násilia, bezmocnosti a tragédie poznačené úzkosťou.

dedina

Majerník, C.: Milosrdný samaritán, 1940

„Cyprián Majerník, hosť tejto Zeme rozčarovaný, prečo si odišiel, keď máj sa rozžal v kalendár doby a všetci tvoji bratia zdvihli hlavy do čistého vzduchu nádejí, odhodlaní striehnuť lono hliny, aby nikdy viacej nevyvrhlo Hitlera.“ Ján Kostra, reakcia na dobrovoľne ukončený život priateľa, 1945

---

Zdroje:

www.velkekostolany.sk

www.teraz.sk

www.nedbalka.sk

www.slovakiana.sk