Newsfeed - Odporúčaný obsah

Pamätníky obetí rómskeho holokaustu

Videozáznamy s odborným faktografickým výkladom o pamätníkoch rómskych obetí nachádzajúcich sa v Poľsku vznikli v rámci projektu dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktorý zastrešuje Štátna vedecká knižnica v Prešove od februára 2012, s cieľom vybudovania odborného organizačného pracoviska, ktoré sa venuje primárne dokumentácii, spracovaniu a sprístupňovaniu verifikovaných informácií o rómskej kultúre.

Pochod Rómov Szczurowa - rozprávanie o pamätníku, ktorý je prvým pamätníkom rómskeho holokaustu na svete, postavený na počesť zavraždených 93 Rómov v Szczurowej počas 2. svetovej vojny (Poľsko, 1943).

Pochod Rómov Bielcza - rozprávanie o zachovanom spoločnom hrobe zavraždených kočovných Rómov z rodu Kwiekovcov v Bielczi (Poľsko, 1942).

Pochod Rómov Borzecin - rozprávanie o pomníku exhumovaných 29 Rómov v obci Borzęcin, ktorých počas vojny postrieľali Nemci. Pamätník týmto obetiam bol vytvorený aj v blízkom lese, na mieste, kde týchto Rómov nacisti zavraždili (Poľsko, 1943).

Pochod Rómov Žabno - rozprávanie o pamätníku, ktorý bol postavený v roku 2012 na mieste popravy neznámych Rómov počas druhej svetovej vojny (Poľsko, 1943).

 szcurowa bielcza

Borzecin  szcurowa