Newsfeed - Odporúčaný obsah

Pamätníky obetí rómskeho holokaustu

Pamätný deň rómskeho holokaustu je príležitosťou pripomenúť si udalosti, ktoré sa odohrali v noci z 2. na 3. augusta v roku 1944, počas ktorej prebehla likvidácia najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov (Osvienčim Brezinka), kde zahynulo takmer tritisíc rómskych mužov, žien a detí.

◾️ rómskym holokaustom nazývame pokus nacistického Nemecka a jeho spojencov o vyhladenie Rómov v Európe počas druhej svetovej vojny

◾️ v rómskom jazyku je na označenie slova holokaust používaný výraz „porajmos", čo v preklade znamená „požieranie"

◾️ perzekúcie voči Rómom prebiehali viacerými spôsobmi. V prvom období to boli snahy o likvidáciu kočovného spôsobu života, druhé obdobie malo omnoho brutálnejší charakter a je poznačené predovšetkým vytvorením zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom.

Videozáznamy s odborným faktografickým výkladom o pamätníkoch rómskych obetí nachádzajúcich sa v Poľsku vznikli v rámci projektu dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry, ktorý zastrešuje Štátna vedecká knižnica v Prešove od februára 2012, s cieľom vybudovania odborného organizačného pracoviska, ktoré sa venuje primárne dokumentácii, spracovaniu a sprístupňovaniu verifikovaných informácií o rómskej kultúre.

Pochod Rómov Szczurowa - rozprávanie o pamätníku, ktorý je prvým pamätníkom rómskeho holokaustu na svete, postavený na počesť zavraždených 93 Rómov v Szczurowej počas 2. svetovej vojny (Poľsko, 1943).

Pochod Rómov Bielcza - rozprávanie o zachovanom spoločnom hrobe zavraždených kočovných Rómov z rodu Kwiekovcov v Bielczi (Poľsko, 1942).

Pochod Rómov Borzecin - rozprávanie o pomníku exhumovaných 29 Rómov v obci Borzęcin, ktorých počas vojny postrieľali Nemci. Pamätník týmto obetiam bol vytvorený aj v blízkom lese, na mieste, kde týchto Rómov nacisti zavraždili (Poľsko, 1943).

Pochod Rómov Žabno - rozprávanie o pamätníku, ktorý bol postavený v roku 2012 na mieste popravy neznámych Rómov počas druhej svetovej vojny (Poľsko, 1943).

 szcurowa bielcza

Borzecin  szcurowa