Newsfeed - Odporúčaný obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020

Cieľom DEKD je podnietiť záujem o európske kultúrne dedičstvo a nevyhnutnosti jeho ochrany. Z toho dôvodu je každoročne celý mesiac september vyhradený na prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, na sprístupnenie zvyčajne nedostupných pamiatok, organizáciu prednášok, výstav, turistických aktivít a súťaží súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Ročník 2020, v duchu motta „Minulosť vzdeláva“, slávnostne otvorí ceremoniál 8. septembra 2020 v Piešťanoch a ukončí program konajúci sa tradične v Banskej Štiavnici v priebehu októbra, počas ktorého sa vyhodnotia aktivity uplynulého ročníka a odovzdá štafeta konania otváracieho ceremoniálu pre DEKD 2021.

Prehľad podujatí DEKD 2020

„Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.“ Zdroj: www.dekd.sk

#EuropeanHeritageDays 2020