Newsfeed - Odporúčaný obsah

DEKD 2020 | Program

Už po 27-krát objavujeme slovenské historické pamiatky a prostredie s jeho kultúrnymi hodnotami. Do tohto ročníka bolo prihlásených takmer 300 aktivít, ktorých koordináciu zabezpečuje ICOMOS Slovensko a Združenie historických miest a obcí Slovenska.

Vybrali sme pre vás 10 podujatí, kam vyraziť počas septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2020:

1. Premeny hotela Slovan a fontány pred hotelom - prednáška o histórii hotela Slovan v Piešťanoch, význame stavby, jej investorovi a projektantovi.

2. Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom - komentovaná prehliadka s odborným výkladom týkajúcim sa obnovy kostola, s možnosťou prezrieť si interiér s unikátnymi nástennými maľbami a následný výstup na hrad Gýmeš.

3. Kolonádový most v Piešťanoch - diskusia o minulosti, súčasnosti a budúcnosti mosta s autorom projektovej rekonštrukcie Ing.arch. Perneckým, s riaditeľom Balneologického múzea Imricha Wintera PhDr. Krupom a predstaviteľmi mesta Piešťany.

slovan kostol most

4. Hrad Tematín - sprevádzanie s odborným výkladom počas septembrových víkendov.

5. Hrad Beckov - sprevádzanie s odborným výkladom vrátane komentovanej sakrálnej cesty.

6. Hrad v Markušovciach -deň otvorených dverí na hrade s komentovanými prehliadkami v rôznych časoch.

tematin beckov hrad markusovce

7. Mesto Nitra - zachytené na starých fotografiách z prelomu 19.- 20. storočia.

8. Mesto Topoľčany - venované stavebno-technickému vývoju územia, jeho pamiatkovým hodnotám a rodine Stummerovcov a ich aktivitám v Topoľčanoch.

9. Mesto Rimavská Sobota - interaktívna prednáška o starobylých dominantách mesta.

10. XXI. Fiľakovské hradné hry - ZRUŠENÉ edukačné dva dni otvorených dverí na hrade so súťažou v historickej lukostreľbe a hradnými hrami, ktoré prinesú prierez dejinami Fiľakova a okolia.

nitra topolcany rimavska sobota

---

Celá databáza aktivít je prístupná na stránke www.dekd.sk.

slovan