Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Digitálne múzeum

Cieľom projektu Digitálne múzeum bola vysokokvalifikovaná digitalizácia najvýznamnejších múzejných zbierok kultúrneho dedičstva, vrátane dobudovania infraštruktúry pre digitalizáciu na národnej úrovni.

Význam projektu spočíval v zapojení sa pamäťových a fondových inštitúcií do jednotnej platformy dlhodobej archivácie a sprístupňovania informačného potenciálu múzejných zbierok hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva, vo vybudovaní depozitáru digitálnych zástupcov najvýznamnejšej časti múzejných zbierok, ktoré sú využiteľné na ďalšie vedecké zhodnocovanie, vzdelávanie, kultúrny relax, či reprezentáciu a propagáciu krajiny, v dobudovaní konzervátorských kapacít a vytvorení technologických, metodických a organizačných podmienok na trvalú digitalizáciu múzejných zbierok, z ktorých sa časť sprístupnila online pre verejnosť.

Realizácia projektu pozostávala z aktivít:

  • zriadenie a prevádzka Digitalizačného centra
  • ošetrenie a konzervovanie predmetov
  • príprava predmetov na digitalizáciu
  • digitalizácia múzejných zbierok
  • digitalizácia ľudových tancov a znalostí ľudovo-umeleckej výroby

Úspešnou realizáciou projektu Digitálne múzeum sa vytvorilo špičkové Digitalizačné centrum v Banskej Bystrici, vysokokvalitne sa zdigitalizovalo 174 582 zbierok a vytvorilo 36 nových, vysokokvalifikovaných pracovných miest.

Digitalizačné centrum využíva špeciálne pre projekt navrhnuté 2D a 3D technológie využívajúce rôzne technologické postupy, ako napríklad:

  • snímanie transparentných materiálov
  • 2D snímanie kontaktné/bezkontaktné - plastické
  • 2D gigapixelové snímanie veľkorozmerných predmetov
  • snímanie 3D stereo
  • 3D snímanie svetelnou/objektovou panorámou

Digitálne múzeum je jeden z národných projektov spolufinancovaný z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií, Opatrenia 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany.

Kliknite na súvisiace a pozrite si výsledky digitalizačnej činnosti projektu Digitálne múzeum na našom portáli.

.

Zdroj a ďalšie informácie o projekte, ako aj kontakty k projektu nájdete na webovej stránke Múzea SNP v Banskej Bystrici.