Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo je Digitálna galéria

Cieľom projektu Digitálna galéria, ktorý zastrešovala Slovenská národná galéria (SNG), bolo vybudovanie špecializovaného digitalizačného pracoviska, zlepšenie a rozšírenie databázového systému a digitalizácia vybraných zbierkových predmetov v celkovom objeme 100 100 zbierkových predmetov.

Prioritou v rámci harmonogramu bolo zdigitalizovať zbierky všetkých spolupracujúcich galérií a až následne sa plne zamerať na zbierky SNG. Digitalizácia sa začala v lete 2012 na zakúpených troch veľkorozmerných skeneroch. V roku 2013 sa k internej digitalizácii pridala externá digitalizácia cez dodávateľa, ktorý zabezpečoval digitalizáciu in situ v jednotlivých galériách. In situ sa digitalizovali najmä obrazy a sochy, ktoré sú na transport oveľa náročnejšie.

SNG už počas realizácie projektu začala priebežne sprístupňovať svoje zbierky v rámci on-line centrálneho katalógu webumenia.sk.

Realizácia projektu pozostávala z aktivít:

Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska primárne zastrešovali vybudovanie digitalizačného pracoviska na Zvolenskom zámku, ktorý je jedným z vysunutých pracovísk SNG. Vďaka rekonštrukcii vznikli na prízemí priestory skenerovne a kancelária pre postproces digitálnych reprodukcií. Rozmerovo najväčším komponentom na prízemí je komora na fumigáciu zbierkových predmetov, inými slovami komora, kde sa vložia zbierkové predmety, ktoré sú zamorené plesňami a v komore sa pomocou špeciálneho plynu pleseň zlikviduje. Fumigačná komora predstavuje pre SNG veľmi hodnotný prírastok v rámci technologického vybavenia a posunula ju v oblasti ochrany zbierkových predmetov o obrovský krok dopredu. Na poschodí je novo zariadené unikátne reštaurátorsko-konzervačné pracovisko vybavené najmodernejšími prístrojmi a kancelárske priestory.

Vybudovanie a nasadenie infraštruktúry na digitalizáciu spočívalo vybavením pracovísk, technické vybavenie reštaurátorského ateliéru, tri veľkorozmerné skenery, vybavenie fotoateliéru vrátane profesionálneho stredoformátového digitálneho fotoaparátu Hasselblad, reštaurátorský materiál potrebný k príprave všetkých zbierkových predmetov na digitalizáciu vrátane technických plynov do fumigačnej komory, či nákup serveru a grafických staníc na grafické úpravy a spracovanie digitálnych reprodukcií. V rámci tejto aktivity bol realizovaný aj potrebný vývoj základného informačného nástroja CEDVU. Pre SNG bol projekt Digitálna galéria prirodzeným vyústením dlhoročného úsilia kolegov, ktorí pred 10 rokmi začali budovať tento jedinečný informačný systém (databázu) pre galérie – ISG-CEDVU (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia), CEDVU poskytla potrebné popisné údaje k jednotlivým zbierkovým predmetom.

Logistika a preprava zbierkových predmetov bola z logistického a časového najnáročnejšia aktivita. V priebehu dvoch rokov bolo v pohybe takmer 50 tisíc zbierkových predmetov z každého kúta Slovenska. Zbierkové predmety absolvovali transport, či už za účelom ošetrenia vo fumigačnej komore alebo za účelom ich digitalizácie, často krát oboje.

Príprava, konverzia a postprocesing bola aktivita súvisiaca najmä so samtnou digitalizáciou. SNG v rámci projektu digitalizovala dvoma spôsobmi - 2D zbierkové predmety (maľby, kresby, grafiky, fotografie a pod.) prostredníctvom veľkorozmerných skenerov a 3D zbierkové predmety (sochy, umelecké remeslo, časť úžitkového umenia) prostredníctvom profesionálnych digitálnych fotoaparátov.

Kliknite na súvisiace a pozrite si výsledky digitalizačnej činnosti projektu Digitálna galéria na našom portáli.

.

Zdroj: Slovenská národná galéria