Newsfeed - Odporúčaný obsah

Tradičný ľudový tanec

"Tanec začína v duši a ľudia sa často bránia, ponoriť sa do svojho vnútra. Preto sa snažme intenzívne cítiť vnútornú stránku pohybu, jeho expresivitu. Buďme tiež ľudia, nielen bezduchí tanečníci." Martha Graham

Tradičný ľudový tanec je živý organizmus, umenie vidieckeho, ale i meštiackeho obyvateľstva. Jeho súčasťou sú aj tance prebraté z iných kultúrnych a etnických prostredí, ktoré sa časom prispôsobili miestnym podmienkam a tradovali ďalej. Tanec sa spája nie len s hudbou alebo piesňou, ale aj s ďalšími prejavmi tradičnej ľudovej kultúry, nadväzujú na spôsob života a v nemalej miere ich výslednú podobu ovplyvňuje aj odev. Nevyhnutnou podmienkou na zachovávanie a rozvoj tradičných ľudových tancov sú tanečné príležitosti, ako fašiangy, stavanie mája, majálesy, jánske ohne, dožinky, vianočné sviatky, hody, krstiny, regrútske odvody, svadba a mnohé ďalšie.

Najstaršiu skupinu tradičného ľudového tanca tvoria obradovo-magické tance (chorovody,fašiangové a kruhové tance), ďalšími sú tance roľníckej kultúry (mládenecké tanečné kolesá , krútivé tance), pastierskej a zbojníckej kultúry (odzemok) a k novším druhom patria tance novouhorského štýlu (verbunk, čardáš) a folklorizované spoločenské tance (štvorylka, križiak valčík, polka a mazurka v 19. storočí, šimi, fox a tango začiatkom 20. storočia).

Naučte sa kroky rôznych ľudových tancov pomocou náučných videí na Slovakiane.

Zdroj:profil.kultury.sk