Newsfeed - Odporúčaný obsah

Reportáž | Zimný prístav v Bratislave

Predstavujeme Vám novú reportáž, tentokrát z bratislavského Zimného prístavu. Okolo prístavu prechádzate každý deň, no možno ani netušíte, že jeho história siaha na prelom 19. a 20. storočia. Reč je o bratislavskom nákladnom prístave - konkrétne o jeho najstaršej dochovanej časti. Svojmu účelu toto územie začalo slúžiť v roku 1897. Najväčší rozmach pristav zažil medzi svetovými vojnami. V súčasnosti sa v jeho areáli nachádza niekoľko objektov, národných kultúrnych pamiatok, ktoré vznikli alebo boli postavené najmä v 1. pol. 20. storočia.

Je možné zachovať genius loci tohto územia aj pri neustálej modernizácii priemyslu a narastajúcom rozvoji nových mestských štruktúr Bratislavy? Zaslúži si táto pamiatka našu pozornosť? Zostane v našej pamäti aj naďalej, alebo budeme mať snahu ho vymazať? Prístav by nemal nikdy prestať slúžiť svojej pôvodnej funkcii. Potrebné je však opätovne otvárať diskusiu, s ohľadom na koncepciu rozvoja prístavov na Slovensku.

Časť Zimný pristav je svedkom nejednej doby, ktoré patrili medzi významne dejiny mesta Bratislavy a nemali by ostať zabudnuté. V reportáži sa dozvedáme podrobnosti o bratislavskom Zimnom prístave, o jeho histórii a objektoch, ktoré sa v ňom nachádzajú. Videom nás sprevádza architekt Martin Dubiny.

Reportáž je súčasťou seriálu, ktorý mapuje technické pamiatky na Slovensku. Pozrite si ju a prejdite sa s nami po zákutiach Zimného prístavu.