Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Tekovské múzeum v Leviciach

Múzeum vzniklo na konci 20. rokov 20. storočia so sídlom v mestskom dome v Leviciach po tom, čo vrábeľský poštmajster Jozef Nécsey daroval mestu v roku 1927 svoju rozsiahlu zbierku archeologických a národopisných predmetov, obrazov i zbierku kníh, o ktorú v tom čase prejavoval záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti.

Prvá expozícia „Nécseyho izba", inštalovaná správcom múzea Jenőm Kriekom v roku 1928, pozostávala práve z tohto štedrého daru. V priebehu ďalších rokov sa zbierka mestského múzea postupne rozrastala o dary obyvateľov mesta a širokého okolia, škôl a rôznych inštitúcií. Najväčším prínosom pre múzeum v tomto období boli muzeálne pamiatky bývalého piaristického gymnázia a zbierky od afrického cestovateľa Kolomana Kittenbergera, rodáka z Levíc.

Rozmach múzea utlmila smrť prvého správcu múzea v roku 1940 a obsadenie Levíc maďarskými vojskami. Poškodené zbierky počas vojnového obdobia roztriedil a opäť nainštaloval nový správca Pavol Huljak v roku 1946. O osem rokov neskôr sa múzeum presťahovalo do prízemných priestorov bývalého františkánskeho kláštora a v roku 1958 do súčasného sídla, tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kedy už pôsobí ako okresné vlastivedné múzeum a začína používať názov Tekovské múzeum v Leviciach.

Múzeum vlastivedného charakteru sa v rámci špecializácie zameriava na národopisný a prírodovedný výskum. Zbernou oblasťou pre prírodné vedy je územie východnej časti Podunajskej pahorkatiny, Štiavnické vrchy, juhozápadné svahy Pohronského Inovca a západné svahy Krupinskej planiny, pre národopis vymedzuje zbernú oblasť územie južnej časti bývalej Tekovskej župy a západného Hontu.

Bohatý zbierkový fond múzea z oblasti prírody (herbáre, preparáty vtáctva a lesnej zveri, kolekcie hmyzu), histórie (remeselnícke a cechové predmety, vojenská výzbroj a výstroj, historické dokumenty, dobový nábytok, sklo a porcelán, farmácia), archeológie (kolekcie z doby bronzovej, rímskej a sťahovania národov, hlinené nádoby ), numizmatiky (rímske mince a mince z obdobia Rakúsko – Uhorska), ľudovej kultúry (hrnčiarske výrobky, ľudový odev, šperk, výrobky z prútia, slamy a šúpolia, náradie, nábytok, kolekcie starých pohľadníc a kraslíc) a výtvarného umenia (diela umelcov pochádzajúcich z Levíc a okolia) obsahuje vyše 100 000 predmetov.

Pozrite si celú zbierku digitalizovaných predmetov z Tekovského múzea v Leviciach na portáli Slovakiana.

Súčasťou Tekovského múzea v Leviciach sú vysunuté expozície Skalné obydlia Brhlovce a Vodný mlyn Bohunice.

Vstúpte do skalného obydlia v Brhlovciach prostredníctvom 3D panorámy

popis obrázka popis obrázka

popis obrázka

Zdroj: www.muzeumlevice.sk