Newsfeed - Odporúčaný obsah

Drotári, drotári!

Drotárstvo je fenomén úzko spätý s našimi dejinami. V mnohých smeroch ho môžeme vnímať ako symbol pracovitosti a životaschopnosti slovenského národa. Vďaka pracovitosti a predovšetkým umeniu drotárov nás spoznal celý svet.

Z malých dediniek odchádzali mladí i starší – skúsení i učni, do sveta tak vzdialeného, že len málokto si vedel tú diaľku a cudzinu predstaviť. Často neuveriteľné príbehy tých, ktorí sa vrátili, ktorí tam ostali, ale aj tých, ktorých tu drotári zanechali, sa stali inšpiráciou mnohých knižných a filmových spracovaní. Zvečnili tak umenie aj životy majstrov, ktorí prešli dlhé cesty od drotárskeho života, biedy, roboty, potuliek k majstrovskému remeslu a dokonca aj k výtvarnému umeniu. Tí najšikovnejší dokonca vymenili plátanie hrncov za výrobu kráľovských šperkov.

Prezrite si zbierku Drotári, drotári!, v ktorej nájdete objekty umeleckej i úžitkovej tvorby drotárov z rôznych období. Alebo si prečítajte článok o slovenských drotároch, ich remesle a umení, ktoré sa svojou jedinečnosťou a spoločenským významom zapísali na zoznam UNESCO.