Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zverejnenie nezačiernených sčítacích hárkov 1930

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov pre sčítacie hárky z roku 1930 („SH1930“), na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť.

V priebehu minulého roka Národné osvetové centrum otvorilo komunikáciu so Slovenským národným archívom týkajúcu sa zverejnenia SH1930 na portáli Slovakiana. Ich sprístupnenie je naďalej v procese riešenia, nakoľko sa jedná o zdĺhavý administratívny proces, po ktorom Národné osvetové centrum nadobudne povolenie pre ich zverejnenie.

Informačný systém centrálnej aplikačnej infraštruktúry a registratúry je počnúc rokom 2021 technicky pripravený na sprístupnenie nezačiernených SH1930 a po získaní predmetného povolenia bude spustený proces spracovania a sprístupnenia viac ako 800 tisíc nezačiernených sčítacích hárkov na portáli Slovakiana. Národné osvetové centrum ani portál Slovakiana nenesie zodpovednosť za to, že digitalizované nezačiernené hárky sú pre verejnosť v súčasnosti nedostupné. Ďakujeme za Vašu trpezlivosť.