Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

Múzeum vzniklo v roku 1964 so sídlom v tzv. Žltom kaštieli z 18. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza výstavná sieň funkčná od roku 1986.

Múzeum sa so svojim zbierkovým fondom zameriava na región Žitného ostrova. V súčasnosti eviduje takmer 11 000 zbierkových predmetov, z ktorých primárnu časť tvoria predmety národopisné, historické, archeologické, paleontologické, zoologické a výtvarne diela. Časť zbierkových predmetov je verejnosti sprístupnená v 17 tematických celkoch stálej expozície.

Pozrite si celý digitalizovaný zbierkový fond múzea na portáli Slovakiana.

popis obrázka popis obrázka

Najväčšiu časť fondu múzea tvorí etnografická zbierka, ktorá predstavuje viac ako 3 600 predmetov charakterizujúcich predovšetkým regionálne kultúrne dedičstvo (ľudový nábytok, bytové doplnky, odev, hudobné nástroje, náradia reprezentujúce tradičné remeslá, zbierkové predmety z oblasti poľnohospodárstva, drevené plastiky a iné vzácne prejavy ľudového umenia).

Historickú časť fondu tvorí zbierka Antala Khína, riaditeľa prvého Žitnoostrovského múzea (1928) v Šamoríne. Obsahuje predmety viažuce sa k histórii tohto územia (darovacie listiny, rodokmene, rodinné fotografie, zbrane) a tiež predmety týkajúce sa činnosti niekdajších živnostníckych spolkov a cechov v regióne i dokumenty súvisiace s históriou mesta Dunajská Streda a okolia.

Archeologická zbierka múzea dokumentuje dejiny regiónu od praveku po novovek (kamenné nástroje a praveké artefakty z obdobia neolitu, predmety halštatskej kultúry, materiál z doby rímskej a pohrebné urny germánskeho pôvodu, nálezy z 18. storočia: ružence, sklené koráliky, obuv, amulet).

Snahou fondu výtvarného umenia je prezentácia diel umelcov, ktorí pochádzajú zo Žitného ostrova alebo ich tvorba súvisí s týmto regiónom (diela Istvána Prohászku, Jánosa Szemereho, Gyulu Lőrincza, Tibora Andrássyho, Tibora Kopócsa, Ernő Kocsisa, Jozsefa Janigu, Mártona Nagya, Roberta Almásiho, Pála Skribu). V súčasnosti do fondu múzea patrí viac ako 750 malieb, plastík, grafík, kresieb, fotografií a tapisérií.

K vzácnym nálezom prírodovedného fondu patria pozostatky cicavcov (kostrové fragmenty pratúra, bizóna a jeleňa obrovského, stoličky a spodná čeľusť mamuta srstnatého ).

Jedným z tematických celkov stálej expozície múzea je i výstava vodného mlynárstva situovaná od roku 1987 vo vodnom mlyne v Dunajskom Klátove. Vodný mlyn nachádzajúci sa na pravom brehu Klátovského ramena Malého Dunaja je jedinou chránenou technickou pamiatkou okresu Dunajská Streda a posledným exemplárom vodných mlynov, ktoré sa na Žitnom ostrove kedysi používali. Táto trojpodlažná budova s obrovským vodným kolesom, s rozpätím ramien šesť metrov, prešla spolu s okolitým areálom rekonštrukciou v roku 2016.

vodny mlyn

Zdroj: www.zmds.eu