Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Galéria umelcov Spiša

Jedna z najmladších pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku bola založená 1. januára 1987 (slávnostne otvorená 23. septembra 1987) so sídlom v neskororenesančnom meštianskom dome z 2. pol. 16. storočia v Spišskej Novej Vsi.

Základ jej zbierkového fondu pochádza z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi, od ktorého sa odčlenila spolu s 520 umeleckými dielami, čím sa vytvoril základ fondu novej galérie. Dnes, po vyše tridsiatich rokoch svojej existencie, fond obsahuje viac ako 2300 výtvarných artefaktov z oblasti maľby, kresby, grafiky, ilustrácie, fotografie, sochárskej tvorby a intermediálnych diel. Profil galérie bol od jej vzniku orientovaný na výtvarné umenie spišského regiónu, no v posledných rokoch sa jej pôsobenie rozšírilo z regionálneho na širší národný a európsky priestor.

Pozrite si celý digitalizovaný zbierkový fond galérie na portáli Slovakiana.

galeria umelcov spisa galeria umelcov spisa galeria umelcov spisa

Szepesi-Kuszka, E.: Povodeň v mlyne (1910-1930), Blaas, J.: Kone v stajni (1876), Alexay-Olexák, E.: Zátišie s fľaškami (1916)

Diela zo zbierkového fondu sú prezentované v troch stálych expozíciách. Na jeseň v roku 1987 bola verejnosti sprístupnená expozícia s názvom Umelci Spiša, mapujúca regionálnych umelcov, ktorí sa významne podieľali na rozvoji umenia na Spiši. Stálu expozíciu nahradila po 15 rokoch nová výstava Terra Gothica s dielami, na ktorých je zachytená architektúra nachádzajúca sa na gotickej ceste.

Druhá stála expozícia, sprístupnená v roku 1994 a reinštalovaná v roku 2013, sa venuje významnému predstaviteľovi slovenského výtvarného umenia Jozefovi Hanulovi, ktorý žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi od roku 1919. V čase jej sprístupnenia sa galéria tešila veľkej popularite, o čom svedčila a jej dvadsaťtisícová ročná návštevnosť.

Tretia stála expozícia z roku 2002 je exteriérovou a prezentuje sochársku tvorbu Záhrada umenia, v ktorej sú vystavené diela zo sochárskych sympózií. Myšlienka jej vzniku súvisí s 15. výročím založenia galérie, kedy sa pri tejto príležitosti konalo medzinárodné sochárske sympózium.

Zdroj:www.gus.sk