Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Malokarpatské osvetové stredisko

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre („MOS“) poskytuje poradenstvo v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti mestám a obciam v rámci Bratislavského kraja. Nadväzuje na tradície a prácu kultúrno-osvetových zariadení v rámci bývalého okresu Bratislava-vidiek, ktoré fungovali od roku 1960. Ročne pripravuje a spolupracuje na príprave vyše 70 podujatí pre širokú verejnosť.

MOS bolo v období 2017-2020 zapojené do realizácie projektu Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií – Heritage SK-AT. Jeho cieľom je podpora a zachovávanie tradícií a tradičných remesiel v cezhraničnom území a využitie ich kreatívneho potenciálu na zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

V rámci projektu prebiehala a v súčasnosti pokračuje digitalizácia prvkov kultúrnej krajiny/ kultúrno-historicky významných remeselných zbierok v Dolnom Rakúsku a Bratslavskom kraji. Digitalizované kultúrne objekty s tematikou „víno a vinohradníctvo“ sú sprístupnené aj na portáli Slovakiana tu

 muzeum mesta bratislavy muzeum mesta bratislavy  muzeum mesta bratislavy

1. Vývrtka kombinovaná (20.stor))/ 2. Mozaika majoliková (2004)/ 3. Čepiec slávnostný (1920-1930)

Zdroj: www.moska.sk