Newsfeed - Odporúčaný obsah

SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek

Medzi jedno z najosobitnejších múzeí Slovenska nepochybne patrí aj Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň. Táto špecializovaná inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou je v súčasnosti zameraná predovšetkým na dokumentáciu histórie a súčasnosti bábkového divadla, dejín a vývoja detských hračiek. V neposlednom rade je jeho centrom záujmu aj história regiónu, v ktorom sa múzeum nachádza.
Ideologickým zámerom múzea je zhromažďovať, odborne spracovávať a prezentovať kultúrno-umelecké, historické, archeologické a národopisné zbierky, ktoré spadá pod jeho špecializáciu.

Múzeum sa vo svojej zbierkotvornej a prezentačnej činnosti zameriava na bábkarské kultúry a hračky, ich históriu a súčasnosť na Slovensku, ale i v zahraničí: tradičné marionety slovenských kočovných bábkarov, rodinné bábkové divadlá s originálnymi dekoráciami, bábky z 20. storočia, artefakty z tvorby slovenských profesionálnych bábkových divadiel po roku 1950, ukážky zahraničnej tvorby z ôsmich štátov Európy, vývoj detskej hračky v 19. a 20. storočí, kedy sa hračky vidieckych a mestských detí odlišovali, až po súčasnosť. Ľudové hračky, ktoré vyrábali pre deti príbuzní alebo deti samé, reprezentuje veľká skupina imitujúcich hračiek. V zbierke hračiek medzi najstaršie exponáty patria praveké hračky a najstaršia hračka nájdená na území Slovenska - hlinený vozík z Nižnej Myšle datovaný do r. 1500 p.n.l. Bohato sú zastúpené hračky 19. a 20. storočia: bábiky, dopravné hračky, detský nábytok, zvieratká, hry, hlavolamy a iné.

Zbierkový fond múzea tvorí vyše 17 000 kusov muzeálnych predmetov a vďaka ich atraktivite sa sprístupnené expozície aj v súčasnosti tešia veľkej obľube predovšetkým u detí a mládeže.

Motiváciou na návštevu múzea, okrem bohatého a zaujímavého zbierkového fondu, môžu byť aj kultúrne podujatia, ktoré múzeum pravidelne organizuje. Medzi takéto podujatia patria napríklad Nočné prechádzky, Poľovnícke dni, Gaštanové slávnosti, Duchovia a svetielka na hrade a iné.

Viac zdigitalizovaných hračiek múzea nájdete v sekcii súvisiace.

obrázek obrázek obrázek

Zdroj: SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek Hrad Modrý Kameň