Newsfeed - Odporúčaný obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021

DEKD 2021 otvorí v duchu tohtoročnej témy „Dedičstvo pre všetkých“ ceremoniál 9. septembra 2021 v Spišskom Podhradí a slávnostne ukončí októbrový program, konajúci sa už tradične v Banskej Štiavnici.

Cieľom DEKD je podnietiť záujem o európske kultúrne dedičstvo a nevyhnutnosti jeho ochrany. Z toho dôvodu je každoročne celý mesiac september vyhradený na prezentáciu bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, na sprístupnenie zvyčajne nedostupných pamiatok, organizáciu prednášok, výstav, turistických aktivít a súťaží súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami.

Prehľad podujatí DEKD 2021

„Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom DEKD v roku 1993.“ Zdroj: www.dekd.sk

#EuropeanHeritageDays 2020