Newsfeed - Odporúčaný obsah

Prebieha zverejnenie sčítacích hárkov z roku 1930

Od jesene 2021 sme začali so zverejnením sčítacích hárkov z roku 1930 v nezačiernenej forme. Ich sprístupnenie prebieha priebežne, a to raz za týždeň v maximálne možnej kapacite, ktorú systém dokáže spracovať. Väčšia časť sčítacích hárkov z roku 1930 tak bude sprístupnená do konca roka 2021.

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov zo sčítania ľudu z roku 1930, na základe čoho môžu byť sčítacie hárky sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť.

Prístup k odčierneným sčítacím hárkom z roku 1930