Newsfeed - Odporúčaný obsah

Bádajte po svojich predkoch v sčítacích hárkoch

Od jesene 2021 začalo zverejňovanie sčítacích hárkov z roku 1930 cez portál Slovakiana. Proces sprístupnenia prebieha priebežne a väčšia časť z nich je už voľne dostupná verejnosti. Ukončenie procesu sprístupňovania sčítacích hárkov odhadujeme na 1Q/2022.

Prístup k odčierneným sčítacím hárkom z roku 1930

Prečo je voľne dostupné sčítanie ľudu len z roku 1930?

Z legislatívnych dôvodov nie je možné na portáli Slovakiana sprístupniť objekty, ktoré spadajú pod autorskoprávnu ochranu alebo obsahujú osobné či citlivé údaje obyvateľov Slovenskej Republiky. Z toho dôvodu prevádzkovateľ portálu nie je oprávnený poskytovať prístup k nezačierneným sčítacím hárkom, ani inak o nich poskytovať informácie.

V roku 2021 uplynula doba ochrany osobných údajov nachádzajúcich sa na hárkoch zo sčítania obyvateľstva v roku 1930, na základe čoho môžu byť sprístupnené v nezačiernenej digitálnej podobe pre verejnosť. Celkový počet hárkov, ktoré budú sprístupnené pre verejnosť je ≐ 623 000.