Newsfeed - Odporúčaný obsah

Košice | mestská pamiatková rezervácia už 39 rokov

Košice sú svojou rozlohou najväčšou mestskou pamiatkovou rezerváciou na Slovensku už 39 rokov. Dnešné mesto vo svojom centre zachováva množstvo jedinečných architektúr, vďaka ktorým mu tento titul patrí od 2. februára 1983.

Územie mesta bolo osídlené už od paleolitu, no prvé písomné zmienky pochádzajú až z 13. storočia. Z viacerých výsad, ktoré mesto získalo, bolo najdôležitejšie udelenie privilégií slobodného kráľovského mesta v roku 1342, čím sa stali druhým mestom krajiny. Toto postavenie podnietilo jeho prudký rozvoj, čo sa odrazilo vo výstavbe gotických objektov okolo „ šošovkovitého“ námestia a najvýznamnejšej stavby mesta v strede námestia.

Monumentálny gotický Chrám sv. Alžbety začali stavať na mieste staršieho kostola, ktorý bol zničený požiarom v roku 1378. Mesto preto pristúpilo k výstavbe reprezentatívneho gotického diela, ktorá trvala až do začiatku 16. storočia, pričom jeho južná veža nebola nikdy dokončená. Na dnešnom vzhľade košického dómu sa žiaľ podpísala neogotická rekonštrukcia v 19. storočí, ktorá nenávratne zničila mnohé vzácne stredoveké a novoveké detaily.

Viac o stavebných prvkoch a animáciu tejto gotickej katedrály nájdete v našej virtuálnej exkurzii a hranice mestskej pamiatkovej rezervácie Košíc si môžete pozrieť TU.