Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Múzeum obchodu Bratislava

História múzea sa začala písať v roku 1982 vznikom dokumentačného centra vtedajšieho Ministerstva obchodu SSR. O takmer deväť rokov neskôr sa centrum transformovalo na samostatnú inštitúciu, a tak vzniklo Múzeum obchodu (1991), ktoré sa zaoberá akvizíciou, starostlivosťou, výskumom a prezentáciou historických predmetov spojených s obchodom a službami na území niekdajšieho Československa.

Expozície múzea sa nachádzajú na viacerých lokalitách. Prvá (pôvodná) stála expozícia bola premiestená z Klobušíc do Bratislavy na Linzbothovu ulicu (2005), druhá expozícia, kde sa nachádzajú jedny z najkrajších predmetov zo zbierok múzea, sa nachádza v centre mesta na Bielej ulici a tretia v Českom Krumlove.

Autorom trvalej expozície Múzea obchodu Bratislava je jeho súčasný riaditeľ, prom. hist. Marcel Juck. Výstava je rozdelená tematicky na predmety slúžiace ako pomôcky pre obchodníka (kalkulačky, pokladne váhy, zásobníky, škatuľky), reklamné predmety (plagáty, nálepky, tabule, stojančeky), archiválie (drobná reklama, faktúry, listy, cenné papiere, účtenky), produkty (čokoláda, kávoviny, spotrebný tovar atď.) a predmety slúžiace v pohostinstve (orchestrión, plnička fliaš, poháre). Súčasťou expozície sú repliky obchodu so zmiešaným tovarom a hostinca, ktorý je vo večerných hodinách otvorený pre verejnosť s ponukou štyroch druhov pív.

Pozrite si celú digitalizovanú zbierku z Múzea obchodu Bratislava

 muzeum mesta bratislavy  muzeum mesta bratislavy  muzeum mesta bratislavy

Zdroj: www.muzeumobchodu.sk