Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

Najstaršie národnostné múzeum s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na dokumentáciu vývoja Ukrajincov žijúcich na Slovensku.

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry bolo založené v roku 1956 a o osem rokov presťahované z Prešova do Svidníka, v súvislosti s jeho celoštátnou pôsobnosťou v oblasti výskumu, dokumentácie a využitia pamiatok ukrajinskej minority. Pozostáva z 3 stálych expozícií, kde si návštevníci môžu pozrieť ukážku z jeho bohatého zbierkového fondu.

Za posledné roky bol zbierkový fond značne rozšírený o nové prírastky. V súčasnosti eviduje okolo 70 000 predmetov, z ktorých časť už prešla digitalizáciou, vďaka čomu môžete ihneď nahliadnuť do zbierok Múzea ukrajinskej kultúry.

 muzeum mesta bratislavy  muzeum mesta bratislavy

Skanzen vo Svidníku – národopisná expozícia

V múzeu v prírode vo Svidníku sa na ploche cca.11 hektárov nachádza takmer 50 tradičných stavieb. Zastúpené sú tu hlavné typy obydlí i všetky druhy tradičných hospodárskych budov (stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby), ktoré sú využité na inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia.

Pozdĺž potoka sú umiestené technicko-priemyselné objekty vodný mlyn z obce Bogliarka, vodná píla, stupy z obce Livov a ďalšie menšie objekty. Ďalšími pamiatkami sú požiarna zbrojnica z obce Nižné Repaše z prvej polovice 20. storočia, drevená zrubová škola z obce Kurov z roku 1928 a sezónne obydlia. Atraktívne prostredie s možnosťou občerstvenia poskytuje tradičná zájazdová (furmanská) krčma s vozárňou zo začiatku 19. storočia.

Vrcholom ľudového staviteľstva Ukrajincov sú drevené chrámy – cerkvi. Dominantou múzea v prírode vo Svidníku je drevená cerkva z obce Nová Polianka (Mergeška) z roku 1766, pôvodne zasvätená sv. Paraskieve.

 muzeum mesta bratislavy

Pozrieť virtuálnu výstavu skanzenu v Svidníku

Galéria Dezidera Millyho - umelecko-historická expozícia

Expozícia sprístupnená v roku 1983 je situovaná v barokovom kaštieli z 18. storočia. Predstavuje vývoj ľudového a profesionálneho výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku od 16. storočia po súčasnosť. Dominantou expozície je vzácny súbor ikon, ktoré patria medzi najstaršie a najcennejšie zbierkové predmety SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Expozícia pozostáva z exponátov chronologicky prezentujúcich vývoj ikonopisného umenia 16. – 18. storočia.

Zakladateľmi súčasnej zakarpatskej maliarskej školy boli Adalbert Erdélyi a Jozef Bokšaj. V Galérii Dezidera Millyho SNM-MUK nájdete vystavené ich diela spolu s ďalších významných osobností umeleckého života Zakarpatska, ako V. Boreckého, F. Manaila a A. Kocku.

Ústredné miesto v expozícii majú diela národného umelca Dezidera Millyho (1906 – 1971), príslušníka Generácie 1909, ktorý vošiel do dejín moderného výtvarného umenia na Slovensku ako jeden z jeho zakladateľov. Charakteristickými črtami tvorby D. Millyho, ktorý sa hrdo hlásil k svojmu ukrajinskému pôvodu, sú námetová pestrosť a bohatosť, technická rozmanitosť, majstrovské stvárnenie dedinského človeka a preniknutie do jeho vnútorného sveta, poetickosť a baladickosť.

 muzeum mesta bratislavy

Dezider Milly: Krajina v rusínskej oblasti Slovenska

Hlavná kultúrno-historická expozícia

Výstavná plocha dokumentuje rozvoj umeleckých remesiel, výtvarného umenia a bývania od polovice 18. storočia do začiatku 20. storočia. Trojpodlažná výstavná plocha je tematicky členená na 5 oblastí: informácie o regióne, o prírodno-klimatických podmienkach, o historickom vývoji osídlenia, o tradičnej ľudovej kultúre, o období po roku 1918.

Zdroj: www.snm.sk