Newsfeed - Odporúčaný obsah

Čo sa tu ukrýva | Východoslovenské múzeá

Na Slovakiane pribudli nové zbierkové predmety z múzeí Prešovského samosprávneho kraja. Spolu vyše 800 kultúrnych objektov si teraz môžete pozrieť na jednom mieste vďaka digitalizácii a inšpirovať sa tak k návšteve našich múzeí na Východnom Slovensku - Krajské múzeum v Prešove, Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Podtatranské múzeum v Poprade, Vihorlatské múzeum v Humennom, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

---

Krajské múzeum v Prešove - Tripolitana

Múzeum sa nachádza v nádherných priestoroch Rákociho paláca, kde sídli od roku 1956. V súčasnom období sú v jeho budovách umiestnené predovšetkým historické expozície, ktoré podávajú návštevníkom obraz honosného palácového interiéru a ucelený pohľad na historický vývoj mesta a regiónu. Zaujímavou je tiež etnografická expozícia prezentujúca tradičnú ľudovú kultúru. Špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky, v ktorej múzeum patrí k najvýznamnejším na Slovensku.

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni

Pôvodne Okresné vlastivedné múzeum bolo založené v roku 1956 a od roku 1966 je jeho sídlom hrad Ľubovňa. Múzeum od svojho vzniku zhromažďuje historické, etnografické, umelecké a prírodovedecké zbierky zamerané na oblasť Starej Ľubovne.

Podtatranské múzeum v Poprade

Múzeum bolo založené Uhorským karpatským spolkom v roku 1876. V súčasnosti eviduje viac ako 52 500 kusov zbierkových predmetov a viac ako 18 000 zväzkov kníh, v knižnici múzea.

Vihorlatské múzeum v Humennom

Regionálne vlastivedné múzeum vzniklo v roku 1960, pričom od roku 1969 sídli v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia. V súčasnosti sa v kaštieli nachádzajú historické a vlastivedné zbierky múzea a v parku pri kaštieli je umiestnená expozícia ľudovej architektúry.

Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou

Múzeum vzniklo v roku 1975 a ako samostatná inštitúcia pôsobilo 42 rokov. Dokumentovalo prírodu, archeológiu, históriu i etnografiu vranovského regiónu. V súčasnosti je časťou Krajského múzea v Prešove - Tripolitana.

Zdroj informácií: www.muzeum.sk