Newsfeed - Odporúčaný obsah

Slovakiana spojí digitálne prostredie s výstavným priestorom!

Slovakiana sa tento rok presunie z online priestoru a priblíži sa tak osobne k návštevníkom podujatia Noci múzeí a galérií 2022.

Už v sobotu 14. mája sa môžete tešiť na workshop, kde si budete môcť vytvoriť a vytlačiť vlastnú risografiku a popritom si pozrieť výstavu autorských risografík.

Výstava s názvom HACK je výsledkom spolupráce so Školu dizajnu v Bratislave, počas ktorej sa študenti pod vedením pedagóga Roberta Szegényho venovali výtvarnému spracovaniu vybraných digitalizovaných objektov zo zbierok slovenských múzeí a galérií zverejnených na portáli Slovakiana. Autorské grafiky boli vytlačené na risomate, starej "kancelárskej" tlačiarni, ktorá si v poslednej dobe získala pozornosť vizuálnych umelcov, vďaka špecifickému podaniu farieb.

Tešíme sa na vás vo foajé Domu umenia Bratislava a vo výstavných priestoroch na 2. poschodí.

Kde: Dom umenia, Námestie SNP 12, Bratislava .

Kedy: 15:00-22:00

Vstup zdarma