Newsfeed - Odporúčaný obsah

Korunovačné slávnosti v Bratislave

Jedno z najväčších kultúrnych podujatí na Slovensku zážitkovým spôsobom približuje korunovácie 10 uhorských kráľov, 1 kráľovnej a 7 kráľovských manželiek korunovaných v Bratislave v rokoch 1563-1830. Slávnosti sa konajú každoročne v posledný júnový víkend na pamiatku korunovácie Márie Terézie. Na tohtoročných slávnostiach si pripomenieme korunováciu práve Márie Terézie v termíne 25. jún 2022 o 16:00 na Hviezdoslavovom námestí.

Súvisiace články a objekty: Osobnosť Márie Terézie, Dynastia Habsburgovcov v Európe, Reformy Márie Terézie, Bratislavské korunovácie zachytené na grafikách, Pamätné medaily na korunovácie

popis obrázka popis obrázka

Kráľovná Mária Terézia na korunovačnom vŕšku a v korunovačnom odeve