Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov zo SNM - Etnografické múzeum v Martine

Etnografické múzeum je najväčšie a najstaršie pracovisko Slovenského národného múzea v Martine, ktoré sa po druhej svetovej vojne postupne špecializovalo na komplexnú dokumentáciu spôsobu života a kultúry ľudu na Slovensku od najstarších čias po súčasnosť. Múzeum je špičkovým pracoviskom v celoslovenskom kontexte v oblasti národopisnej muzeológie a vo vzťahu k svojej základnej činnosti - získavaniu, odbornému a vedeckému spracovaniu a prezentácii zbierok ľudovej kultúry.

Svojou činnosťou nadväzuje na tradíciu matičného múzea (1870-1873) a Múzea Národného domu (1890-1896), ktorého zbierky prevzalo do opatery. Uchováva viac ako 100 000 zbierkových predmetov z oblasti etnografie a 31 000 z oblasti ostatných spoločenskovedných odborov. Dokumentuje výrobné techniky a technológie, spôsoby obživy, stravovania, bývania, odevnú kultúru, spoločenské vzťahy, zvyky a obyčaje, ľudovú výtvarnú kultúru a umelecké prejavy na Slovensku u rôznych etnických spoločenstiev. Sídlom múzea je druhá budova Slovenského národného múzea, ktorú navrhol Milan Michal Harminc a postavili ju v roku 1933 vďaka celonárodnej korunovej zbierke.

Pozrite si zdigitalizovanú zbierku Etnografického múzea na portáli Slovakiana v sekcii súvisiace .

Zdroje:

www.muzeum.sk www.snm.sk