Newsfeed - Odporúčaný obsah

Podujatie | Multimediálna prezentácia slovenského NKD

V rámci DEKD sprostredkujú odborní pracovníci Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u (CTĽK) účastníkom podujatia multimediálnu prezentáciu o slovenských prvkoch zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Začína sa 25.septembra 2019 o 17:30 v Univerzitnej knižnici v Bratislave.

Súčasťou podujatia budú ukážky hry na ľudových hudobných nástrojoch, ktoré prezentujú prvky Fujara, Terchovská muzika a Gajdošská kultúra, ukážky tradičných bábok prezentujúce prvok Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, ukážky modrotlače a projekcia vybraných videofilmov, ktoré pochádzajú z nominačných spisov pre UNESCO.