Newsfeed - Odporúčaný obsah

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) / European Heritage Days (EHD) sú významným celoeurópskym podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor. Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom v roku 1993.

Základným cieľom DEKD, ktoré sa tradične konajú v mesiaci september, je stimulovať záujem o kultúrne dedičstvo, zvyšovať o ňom povedomie a informovať o tom, akými spôsobmi ho možno uchovávať a chrániť. Súčasťou je aj zvýšiť povedomie obyvateľov o miestnom dedičstve, ale aj rozvinúť pocit spolupatričnosti s európskym kultúrnym dedičstvom. Zároveň je cieľom podujatia aj podporovať toleranciu voči iným kultúram a upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

V tieto dni sa záujem o kultúrne dedičstvo zvyšuje na základe sprístupnenia pamiatok, ktoré sú zvyčajne neprístupné. Rovnako sa netradičným spôsobom prezentujú bežne prístupné pamiatky a poskytujú sa inak nedostupné a zaujímavé informácie o nich. Súčasne sa organizujú semináre, prednášky, výstavy, turistické aktivity, súťaže a hry súvisiace s historickým prostredím a jeho hodnotami, koncerty, aktivity pre deti, animácie alebo komunitné slávnosti.
Vlastníci pamiatok, občianske združenia, spolky, školy, mestá a obce, územná samospráva, štátna a verejná správa sa môžu pripojiť k DEKD a spoločne tak zvyšovať vedomie nielen o miestnom kultúrnom dedičstve, ale aj tom európskom.

Od roku 1993 sa na Slovensku DEKD konajú otváracie podujatia v niektorom historickom meste a každý ročník je zameraný na špecifickú tému. Na stretnutí v Madride v roku 2016 bola okrem iného dohodnutá téma na rok 2019 ako „Arts and Entertainment.“ Po konzultácii generálnych partnerov a koordinátorov bola na Slovensku téma DEKD 2019 uvedená ako „Umenie a zážitok.“

Tohtoročný otvárací ceremoniál sa uskutoční dňa 5. septembra 2019 v Banskej Štiavnici o 16:00 v Kostole sv. Kataríny. Historické centrum Banskej Štiavnice je ukážkou architektonického, kultúrneho a historického dedičstva, a aj preto základným motívom a hlavnou myšlienkou otváracieho ceremoniálu je 18. storočie v Banskej Štiavnici.

Podobne ako vyzerá mesto dnes, tak s výnimkou malých zmien vyzeralo aj na konci 18. storočia. Toto obdobie bolo pre Banskú Štiavnicu pravdepodobne najvýznamnejšie a najúspešnejšie. Dovtedy zatopeným baniam sa začalo postupne dariť a zbavovať podzemnej vody prostredníctvom novovybudovaných veľkých vodných nádrží – tajchov. Tým sa podarilo zachrániť baníctvo v štiavnickom regióne a znova sa rozbehla ťažba striebra a zlata. Mária Terézia podporila technologický pokrok štiavnického baníctva a cisárske návštevy boli zároveň podnetom pre stavebný rozruch a nový dizajn verejných priestranstiev. V roku 1751 bola dokončená Kalvária, ktorá je jednou z najkrajších stavieb tohto druhu v Európe. Otvárací ceremoniál DEKD 2019 si pripomenie práve tento dynamicky pohyb, ktorý zásadným a pozitívnym spôsobom zmenil sociálno-ekonomické podmienky miestneho obyvateľstva.

Podujatie bude trvať do 26. septembra 2019 a súčasťou slávnostného ukončenia v Banskej Štiavnici bude zhrnutie uskutočnených aktivít DEKD a odovzdanie štafety otváracieho ceremoniálu DEKD mestu vybranému pre nasledujúci ročník.

Ďalšie informácie sú dostupné na stránkach www.dekd.sk