Newsfeed - Odporúčaný obsah

Nábytok v múzeu

V súčasnej dobe nájdeme len málo humanitných vedcov, ktorí sa venujú aj tak „obyčajnému“ prejavu ľudskej činnosti, či spôsobu života akým je nábytok. Nábytok alebo mobiliár reflektuje nie len všeobecné dejinné trendy, ale aj estetické vnímanie majiteľa, či potrebu funkčnosti. Počas celej histórie bol mobiliár reflexiou spôsobu života spoločenskej elity, pre ktorú pracovali najlepší majstri svojho remesla. Modifikácie nábytku skrz dejiny popisujú zmeny v dobovom vkuse a nové materiály, používané pri ich výrobe, svedčia o neustálom napredovaní v tvorbe nábytku.

K z digitalizovaným ukážkam mobiliárov uchovaných v Slovenských muzeálnych zbierkach sa dostanete prostredníctvom sekciu súvisiace.