Newsfeed - Odporúčaný obsah

Zbierka predmetov zo SNG

Slovenská národná galéria bola založená 29. júla 1948, pričom prvou výstavou bola Výstava obrazov starých majstrov zo zbierok SNG (1949). Oproti iným európskym mestám vznikla pomerne neskoro ako výsledok povojnových ambícií, ktoré presadzoval najmä Ladislav Novomeský.

Jej historické formovanie a rozvíjanie sa spája predovšetkým s tradičným múzeom krásnych umení domácej a európskej proveniencie, pričom podstatnú časť jej poslania tvorilo zberateľstvo diel 20. storočia. Prvotné roky SNG fungovala ako ústav s inventárom 500 kníh z daru Univerzitnej knižnice a 500 umeleckých diel, ktoré boli prevzaté zo Slovenského múzea.

V roku 1953 boli dostupné štyri výstavné miestnosti, pričom postupne sa rozsah pôsobenia SNG rozšíril na ďalšie sféry vizuálnej kultúry ako napríklad úžitkové umenie, fotografie, scénografie, insitné umenie alebo priemyselné výtvarníctvo.

Zväz slovenských architektov vypísal v roku 1963 študijnú úlohu na architektonicko-urbanistické riešenie novostavby a rozšírenie SNG. Následne, v roku 1977 bola po rekonštrukcii SNG opäť otvorená, pričom sa jej výstavné rozmery podstatne rozšírili a pribudli aj stále expozície.

Dnes okrem Vodných kasární a Esterházyho paláca v Bratislave sú súčasťou komplexu SNG aj Zámok Zvolen, Kaštieľ Strážky v Spišskej Belej, Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku a Galéria insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku.

V súčasnosti zbierkový fond SNG predstavuje cca 70.000 zbierkových predmetov ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Plní nezastupiteľnú úlohu vo sfére ochrany a starostlivosti o pamiatky hnuteľného, ale aj nehnuteľného kultúrneho dedičstva. Súčasťou ochrany národného kultúrneho bohatstva sú aj digitalizačné procesy, pričom SNG zastrešuje aj digitalizáciu iných galérií


1.Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
2. Galéria Jána Koniarka v Trnave
3. Galéria mesta Bratislavy
4. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
5. Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa
6. Galéria umelcov Spiša
7. Kysucká galéria v Oščadnici
8. Múzeum Vojtecha Löffera Košice
9. Nitrianska galéria
10. Oravská galéria v Dolnom Kubíne
11. Považská galéria umenia v Žiline
12. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
13. Šarišská galéria v Prešove
14. Turčianska galéria
15. Tatranská galéria
16. Východoslovenská galéria
17. Záhorská galéria v Senici.

SNG neustále rozširuje a zabezpečuje širokú koncepčnú, tematickú a štýlovú ponuku, pričom zachováva svoje hlavné poslanie, a to oceňovanie domáceho aj medzinárodného umenia.

Zdigitalizované, plne dostupné objekty v správe SNG nájdete v sekcii súvisiace.