Newsfeed - Odporúčaný obsah

Oznamy

Zákulisie projektu Digitálna knižnica a digitálny archív

15.7.2019

Dokumentárny film o najväčšom projekte digitalizácie písomníctva na Slovensku, ktorý je svojím rozsahom jedinečným projektom aj vo svetovom kontexte.

Okrem masovej digitalizácie viac ako 2,5 milióna slovacikálnych dokumentov bolo jeho hlavným cieľom vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk nielen na digitalizáciu knižničných dokumentov, ale aj na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie. Sledujte náš YouTube kanál.

...   (viac)

Výstavy

Humor a satira v slovenskej tlači

1.7.2019

Po roku 1850 prišiel slovenský trh s novým typom tlače – satiricko-humoristickými časopismi s výrazne politickým zameraním, v ktorých dominovala bohatá grafická úprava, ilustrácie i rôzne typy písma. Verejnosť sa tak dostala k ostrejšej kritike vládnucej vrstvy a aktuálneho politického diania, aj napriek tomu, že tento typ časopisov rovnako podliehal cenzúre.

Prvým slovenským časopisom ...   (viac)

Zbierky

Čo je Digitálna knižnica a digitálny archív

8.7.2019

Cieľom najväčšieho projektu digitalizácie písomníctva na Slovensku bola masová digitalizácia knižničných a archívnych fondov a ochrana písomného kultúrneho dedičstva pred ich degradáciou vybudovaním funkčnej infraštruktúry pre konzervačné a digitalizačné centrum. To znamená vybudovanie špičkových špecializovaných pracovísk nielen na digitalizáciu knižničných dokumentov, ale aj na ich chemické ošetrenie a reštaurovanie (digitalizačné ...   (viac)

Články

Nový zámok v Banskej Štiavnici

1.7.2019
  Šesťposchodová architektonická ikona, svojou siluetou pripomínajúca raketu, bola postavená v rokoch 1564-1571 ako súčasť fortifikačného systému mesta Banskej Štiavnice. Pôvodne protiturecká renesančná strážna veža, poznačená vplyvom talianskych architektov pôsobiacich v danom čase na cisárskom dvore, plnila funkciu hlavnej ochrannej bašty vzhľadom na strategicky výhodnú polohu. Veža bola zároveň aj súčasťou signalizačnej sústavy Jednoty ...   (viac)