Collections List Collections List

Karol Divald - Fotografická osobnosť Horného Uhorska
Karol Divald - Fotografická osobnosť Horného Uhorska
Karol Divald sa narodil 2.novembra 1830 v Banskej Štiavnici, vtedajšie Rakúske cisárstvo. Štúdiá začal v meste Eger, ale diplom z farmácie získal v roku 1855 vo Viedni. V Bardejove si otvoril vlastnú lekáreň, avšak pri povolaní lekárnika dlho nezotrval. S fotografovaním začal v roku 1860, kedy si kúpil použitý fotoaparát a osvojil si základy fotografovania. Začiatky sa spájajú s Bardejovskými kúpeľmi, neskôr sa presunul do Prešova, kde si v roku 1865 otvoril fotografický ateliér. Ďalšie si potom otvoril v Starom Smokovci, Bardejove a Budapešti. Venoval sa portrétom, ale hlavne fotografii krajiny a mesta. Ako prvý vystúpil so svojím fotoaparátom na vrcholy Vysokých Tatier. V rokoch 1873 -1879 vydal album svojich fotografií z Vysokých Tatier.  Tie sa stali na dlhú dobu populárne, dali sa zakúpiť nie len v drahej fotoalbumovej verzii, ale aj samostatne a ako pohľadnice. Okrem Tatier vyhotovil tiež sériu fotografií Pienín, viacerých jaskýň a zaoberal sa aj zvečnením pamiatok vo vtedajšom Hornom Uhorsku (Slovensko).  V Mníchove si osvojil techniku svetlotlače a v roku 1877 založil v Prešove prvú svetlotlačiareň v Uhorsku. V roku 1890 odovzdal svoj rozsiahli podnik svojim synom - Ľudovít prevzal Prešovský ateliér a svetlotlačiareň, Adolf prevzal ateliér v Bardejove a obchod s krajinkárskymi fotografiami. Ateliéry v Starom Smokovci a Budapešti prevzal syn Karol Divald ml.  Karol Divald zomrel 7.novembra 1897 v Prešove. 
Cyprián Majerník
Cyprián Majerník
Za máloktorým z odídených sú spomienky tak krásne, naplnené vďačnosťou a vďakou za to, že sme mali šťastie ho poznať a pookriať v jeho očisťujúcom žiarení. Takto Cyprián Majerník počas svojho krátkeho života zapôsobil na českého výtvarníka Jana Zrzavého. Cyprián Majerník sa narodil v novembri roku 1909 vo Veľkých Kostoľanoch pri Trnave. Už ako 17ročný odišiel do Prahy, kde študoval na Akadémii výtvarných umení a zostal tam natrvalo žiť. O štyri roky neskôr v Prahe zrealizoval aj svoju prvú výstavu; neskôr sa stal uznávaným a veľmi obľúbeným umelcom. Jeho obrazy však neboli vždy prijímané iba priaznivo; jeho diela považovali za farebný zmätok a tvarové zúfalstvo. Prahu opustil len na obdobie medzi 1931 až 1932, kedy študoval v Paríži. Tu sa zoznámil s tvorbou Marca Chagalla a kresbami Julesa Pascina. Drsný život nočného Paríža v prostredí nevestincov a lacných lokálov ovplyvnili aj jeho tvorbu. V roku 1935 Cyprián Majerník v Prahe zrealizoval svoju prvú samostatnú výstavu obsahujúcu 37 akvarelov, gvašov a olejových malieb, ktorá mu otvorila dvere do Umeleckej besedy. V Čechách síce žil a tvoril prevažnú časť svojho života, neprerušil však kontakt so svojou domovinou. Na Slovensko často chodil za svojou rodinou a umelecky orientovanými priateľmi. Považoval za dôležité, aby sa utužila kultúrnopolitická spolupráca medzi bratislavskou a pražskou vetvou Generácie 1909. Ku koncu druhej svetovej vojny sa Majerníkova choroba skleróza multiplex veľmi zhoršila. Kvôli nej často podliehal depresiám a v roku 1945 spáchal v Prahe samovraždu skokom z okna. Aj napriek jeho krátkemu životu patrí Cyprián Majerník medzi ojedinelé javy slovenského výtvarného medzivojnového obdobia, pretože vynikal nielen ako umelec, ale predovšetkým ako charizmatický človek s hlbokou láskou ku všetkým ľuďom. Sila jeho tvorby je v autenticite výpovede umelca a človeka.
Ľudovít Čordák
Ľudovít Čordák
Výtvarník a krajinár Ľudovít Čordák sa narodil 8.2.1864 do skromných rodinných pomerov. Talent ako aj cieľavedomosť sa uňho prejavovali už v mladosti a ako 19 ročný začal navštevovať školu pre vzdelávanie učiteľov kreslenia. Maľbu miloval nadovšetko; jeho ambície ho viedli k získaniu čo najväčšieho výtvarného vzdelania. Neustále sa snažil zdokonaľovať svoju techniku a výtvarne sa posúvať ďalej. V Prahe sa prihlásil na Akadémiu výtvarných umení, kde si našiel priateľa, učiteľa a inšpiráciu v Juliusovi Mařákovi. Mařák bol romantik, ktorý miloval prírodu. Pod jeho vplyvom sa v Čordákovej tvorbe začal prejavovať lyrický romantizmus. Zameriaval sa na les, čistinky a lúky. Po dokončení Akadémie výtvarných umení sa vrátil naspäť na Slovensko, kde pôsobil v obci Slanec. Čordák okrem krajiniek maľoval aj siluety hradov a ďalšie obrazy inšpirované zákutiami Košíc. Aby sa vyrovnal s existenčnými problémami, začal maľovať na objednávku, pričom jeho obrazy viseli v rôznych kníhkupectvách. Maľoval uhlíkom, pastelmi a farbou; jeho obrazy si všimli aj v Budapešti. Neskôr sa presťahoval do rodných Košíc, kde si po dlhom presviedčaní mesta spolu s dlhoročným priateľom Elemírom Halász-Hradilom v rotundovej bašte založili svoje ateliéry. Halász-Hradil mal na Čordáka veľký vplyv, no po skončení vojny, kedy bolo v kurze robiť karikatúry, sa ich cesty rozišli. Čordák totiž s Halász-Hradilovými karikatúrami nesúhlasil. Po roku 1918 sa v Európe začali rozširovať a popularizovať mnohé umelecké smery. Čordákov lyrický romantizmus, ktorý bol tak príznačný pre jeho výtvarný prejav, sa stal nezaujímavým. Ku koncu života opäť bojoval s biedou. Aj keď veľa maľoval, jeho diela kupoval len málokto. Pri príležitosti 70tych narodenín mu Josef Polák zorganizoval výstavu, ktorá zaznamenala nevídaný úspech. Čordák sa tak na sklonku svojho života opäť stal populárnym. Čordák po sebe zanechal mnoho obrazov s prvkami romantizmu. Jeho diela zachytávajúce najmä lesnú a skalnatú prírodu ho zaradili medzi výtvarníkov stredoeurópskeho rozmeru.