Collections Detail

Architektúra dómu sv. Alžbety, inšpirujúca i nepochopená.

Architektúra dómu sv. Alžbety, inšpirujúca i nepochopená.

Dátum pridania : 1.12.2015 15:05:49
Popis: Originálne riešenie neskorogotickej architektúry vnútorných priestorov poznáme žiaľ iba z nákresov z roku 1877, keď pri radikálnej rekonštrukcii odstránili klenby a vnútorné piliere lodí a v snahe „o správnejšiu gotiku“ postavili nové, v iných intervaloch a s iným počtom klenbových polí, so zásadne inými, jednoduchšími obrazcami rebier. Vymenili mnoho pôvodných detailov i celkov, doplnili kamenné sochy. Projekty vyhotovil prof. Imre Steindl. Predpokladali, že sa vrátili k pôvodnému konceptu zo začiatku výstavby. Výstavba košického dómu, medzi rokmi 1414 – 1440 bola najtvorivejšou etapou a priniesla nové originálne riešenia, ktoré výrazne ovplyvnili neskorogotickú architektúru v širšom okolí, ako aj v Sedmohradsku a Malopoľsku. Inšpirovali sa najmä formou portálov, ich zvláštnym riešením vrstvenia plánov pravouhlých na oblúkové, rámovanie fiálami a cimburím. Najvýraznejšie sa to prejavilo na riešení portálov a „drobnej architektúre“ svätostánkov a sedílií v okruhu stavieb aristokracie – Rozgonyiovcov v Moldave nad Bodvou, Komplotyovcov v Gyöngyöspate, Perényiovcov v Szikó, Drughetovcov v Humennom, Sztárayovcov v Michalovciach, Buttkayovcov v Budkovciach, Lapispatakyovcov v Ploskom, Soosovcov v Solivare a Bebekovcov v Plešivci – ako aj v okruhu reprezentačných chrámových stavieb miest Kluž a Braşov v Sedmohradsku. Osobitým prejavom recepcie košických vzorov je kráľovská stavba kostola sv. Kataríny v krakovskom Kazimierzi, ktorej košickú finesu potom opakovali aj celkom jednoduché („Dlugoszovské“) portáliky v regióne Malopoľska.

Sharing